"Zrzut.zip" wer.2.3   (274 kb)
tu obraz zrzut.jpg

Program "Zrzut" wyposażony został w opcje, które pozwalają użytkownikowi na zrzut całego ekranu lub określonej jego części, zrzut wskazanego okna na ekranie lub przechwyt obszaru jako ikony.
        Powyższe funkcje program realizuje metodą czuwania na pasku Menu Start systemu WINDOWS w postaci widocznej ikony. Zostaje uaktywniony z chwilą wciśnięcia przez użytkownika kombinacji tzw. "gorących" klawiszy dla poszczególnych opcji programu.
         Do stadium czuwania program sprowadzamy poprzez uaktywnienie opcji "Czuwaj"

Z chwilą uaktywnienia pliku wykonywalnego ukazuje się plansza główna programu dysponująca białym polem graficznym.
         Na pasku u góry widoczne są opcje menu głównego; pasek dolny służy do wyświetlania informacji pomocniczych i podpowiedzi w czasie działania programu.

Z punktu widzenia użytkownika istotnego znaczenia nabiera znajomość tzw. "gorących" klawiszy, za pomocą których przywołujemy odpowiednie funkcje w czasie czuwania programu. Z chwilą włączenia program w sposób domyślny oferuje takowe; użytkownik może je przyjąć i wykorzystywać lub ustawić własne kombinacje.

Z chwilą potrzeby przechwycenia i utrwalenia całego ekranu lub wybranego jego fragmentu użytkownik, mając program "Zrzut" w fazie czuwania na pasku programów Menu Start, wciska aktualnie obowiązującą dla właściwej opcji zrzutu kombinację gorących klawiszy i dla opcji innej jak zrzut całego ekranu określa rejon zrzutu.
         Zakończenie tych czynności skutkuje pojawieniem się formatki programu "Zrzut" z widocznym obrazem tego ekranu.
Obraz taki możemy zapisać pod dowolną nazwą (JPG, BMP, ICO), wydrukować na drukarce lub zaniechać wykonywania powyższych czynności zamykając ten obraz bez zapisu.

Niezależnie od widocznych opcji obsługi program wyposażono w menu awaryjne. Menu awaryjne, to nic innego jak rozszerzone o opcje przechwytu Menu Systemowe, ukazujące się po kliknięciu prawym (koniecznie !) klawiszem na będącą w stadium czuwania ikonę programu Zrzut na pasku Menu Start.
         Powyższy klik otwiera okno, w którym oprócz standardowych opcji Menu Systemu (Przywróć, Minimalizuj, Zamknij) użytkownik może wybrać (klikiem lub wćiśnięciem podkreślonej litery) potrzebną opcję zrzutu.