"Zrzucik.zip" wer.2.4   (306 kb)
tu obraz zrzucik.jpg

W celu dokonania zapisu określonej części ekranu program sprowadzamy do stadium czuwania na pasku Menu Systemowego by w odpowiednim momencie za pomocą kombinacji klawiszy określić na pulpicie rejon jaki ma zostać zapisany do postaci pliku graficznego.

Z chwilą potrzeby przechwycenia i utrwalenia całej lub wybranej części ekranu użytkownik, mając program "Zrzucik" w fazie czuwania na pasku programów Menu Start, wciska aktualnie obowiązującą dla zrzutu kombinację "gorących" klawiszy.
        Zmienionym do postaci krzyża kursorem myszy określa rejon zapisu; puszczenie przycisku myszy jest równoznaczne z aktywacją "Zrzucika", który pojawia się na ekranie z widocznym, przechwyconym w polu edycyjnym obszarem ekranu.
         Obraz, wyposażony w paski przewijania pionowego i poziomego, możemy obejrzeć i ewentualnie zapisać pod postacią pliku JPG lub BMP.

Program "Zrzucik" posiada możliwość utrzymywania kilku obrazów jednocześnie. W dążeniu do efektywnego wykorzystywania pamięci RAM zaleca się zapis pliku i jego zamknięcie przed wprowadzeniem programu w fazę kolejnego czuwania.

Dla realizacji zrzutów całych ekranów w dowolnym trybie należy zawsze uaktywnić opcję "Zrzuty" w Menu programu. W otwieranej, w następstwie powyższej procedury, formatce (planszy) określamy metodę zrzutu, czas automatycznego powtarzania zrzutu (konieczna opcja przy wyborze metody automatycznego powtarzania co XX minut lub sekund) oraz miejsce i postać (nazwy) składowanych pod postacią plików JPG obrazów ekranów.

Dla nadania programowi maksymalnej użyteczności "Zrzucika" wyposażono w menu awaryjne, na wypadek gdyby wykorzystywany przez użytkownika program ( przypadek raczej jedynie teoretyczny ) przechwytywał, kierowane do niego przerwania "gorących" klawiszy.
         Menu awaryjne, w przypadku programu "Zrzucik", to nic innego jak rozszerzone o opcje przechwytu Menu Systemowe, ukazujące się po kliknięciu prawym (koniecznie !) klawiszem na ikonie "Zrzucika", na pasku Menu Start.
         Powyższy klik otwiera okno, w którym oprócz standardowych opcji Menu Systemu (Przywróć, Minimalizuj, Zamknij) użytkownik po wybraniu opcji "Przechwyt wybranego rejonu" uaktywnia program na zasadzie uaktywnienia gorących klawiszy.