"Wykres.zip" wer.1.0   (1096 kb)
tu obraz wykres.jpg

Tworzone wykresy mogą być opatrzone tytułami z każdej ze stron oraz wyposażone w legendy opisujące poszczególne serie przebiegu i pozycje w tych przebiegach. Kolor i rozmiar tekstu tytułów i legendy może być dowolnie ustawiany i modyfikowany na dowolnym etapie pracy.
         Również dane, na podstawie których funkcjonuje wykres mogą być przez użytkownika dowolnie zmieniane; zapis wykresów na dowolnym etapie ich tworzenia umożliwia tworzenie kolejnych metodą modyfikacji zapisanych wzorców bez konieczności tworzenia wykresów od podstaw.

Wykres jest aplikacją 32-bitową, testowaną w środowisku Windowsa XP. Składa się w zasadzie jedynie z pliku wykonywalnego oraz tworzonego zawsze pliku (ustawienia) Wykres.ini. Jest to program darmowy.

Z chwilą uaktywnienia pliku wykonywalnego na pulpicie komputera ukazują się dwie formatki (plansze), z których jedna zawiera jedynie domyślny wykres, druga natomiast (mniejsza) jest właściwie formatką główną bowiem posiada elementy sterowania i edycji dla formatki poprzedniej.

Każda z tych formatek może być przenoszona (kursorem myszy) w dowolne miejsce ekranu. W przypadku formatki z wykresem użytkownik ma możliwość zmianę jej rozmiarów. Stosownie do ustawionych rozmiarów tej formatki będzie możliwy zapis lub druk wykresu.
         Program oferuje możliwość ustawiania wykresu stosownie do potrzeb; dla powyższych celów służy pasek górny, na którym widoczne są aktualne rozmiary wykresu, podawane w pikselach i milimetrach.
Z chwilą końca pracy z programem ostatnie ustawienia tych formatek zostają zapisane i obowiązują przy ponownym włączeniu.

Widoczne w dolnej części planszy przyciski (Pasek narzędzi, Paleta kolorów, Pasek wzorów) na przemian pokazują lub ukrywają paski w górnej częsci wykresu.
         Za pomocą paska narzędzi (22 ikon) możliwe będą wszelkie zmiany w postaci wykresu, zmiany wartości danych, opisów tytułów i legendy czy pozycjonowanie (obroty) wykresu w różnych płaszczyznach. Klik prawym przyciskiem myszy nad wybraną ikoną tego paska wyświetla dymek podpowiedzi.
         Paleta kolorów to przesuwany (strzałki po lewej) pasek z liczną paletą kolorów. Wszystkim elementom (słupki, tło formatki, tło wykresu) można przypisać odpowiednie kolory metodą przeciągania (przy przytrzymanym lewym przycisku myszy) i upuszczania koloru na wybranym elemencie.
         Pojawiający się obok palety kolorów Pasek Wzorów umożliwia (również za pomocą metody przeciągania) nadanie elementom wykresu (tylko wykresu) odpowiedniego desenia wzorów. Kolor tych wzorów dobieramy za pomocą omówionej uprzednio palety kolorów.