"Titawa.zip" wer.1.4   (281 kb)
tu obraz titawa.jpg

Z chwilą uaktywnienia pliku wykonywalnego ukazuje się okno (formatka) główne programu, w którym rozmieszczone są: Menu programu, wielowierszowe pole edycyjne wizualizacji odtwarzanych alfabetem Morse'a znaków oraz panel ustawiania sygnału dzwiękowego z okrągłymi przyciskami dla określania źródła generowanego sygnału i sposobu odtwarzania dzwięku.

Poniżej pola edycyjnego rozmieszczone suwaki umożliwiają dobór tonu sygnału i ustawienie wymaganego tempa odtwarzania znaków.
         Tempo wyskalowane jest w literowych grupach, pod którymi kryją się pięcioznakowe słowa.

W ramach obsługi programu użytkownik może generować sygnały z uprzednio przygotowanego telegramu lub może taki telegram spreparować za pomocą "Titawy" i spowodować jego odtwarzanie. W każdym z tych wariantów sygnał może być kierowany na kartę muzyczną lub (nalepsze odtwarzanie) głośniczek komputera.

W ramach realizacji funkcji nadawania "Titawa" oferuje generowanie kombinacji sygnałów adekwatnie do naciskanych klawisz klawiatury komputera. W drugim, typowo profesjonalnym, wariancie sygnał będzie generowany z chwilą naciśniecia dowolnego klawisza. O kombinacji długich i krótkich sygnałów decyduje sam użytkownik poprzez odpowiednio dłuższe lub krótsze czasy naciskania klawisza.

Do wyjątkowych zalet "Titawy" należy zaliczyć możliwość regulacji tempa i tonu sygnału w trakcie odtwarzania telegramu oraz zapis tworzonych telegramów w wariancie tekstowym lub w postaci alfabetu Morse'a".

W pierwszej fazie program oferuje generowanie sygnału z telegramu i odtwarzenie jego za pomocą karty dźwiękowej. Z powyższych względów w Menu aktywne są jedynie opcje umożliwiające wybor już istniejącego pliku z danymi lub stworzenie takiego pliku w celu późniejszego jego odtwarzania. Adekwatnie do opcji Menu aktywnymi lub wyłączonymi (na szaro) są przyciski na panelu poniżej Menu.

Wybranym do odtwarzania plikiem może być dowolny plik tekstowy, zawierający nawet polskie ogonki bowiem program posiadł umiejętność ich odczytu.
         Opcja stworzenia od podstaw nowego telegramu umożliwia wykonanie "wojskowej" jego wersji; w zależności od typu telegramu (literowy lub cyfrowy) na jego treść składać się będą losowo dobierane znaki.