"Seans.zip" wer.3.0  (269 kb)
tu obraz seans.jpg

Odtwarzanie wybranego pliku wideo - wybór takiego pliku realizujemy poprzez aktywację przycisku " Otwórz", który jest widoczny na planszy programu po lewej stronie.
       Z chwilą wyboru pliku filmowego program rozpoczyna automatycznie jego odtwarzanie w otwieranym oknie "Pole projekcji i zrzutu".

W dowolnym momencie odtwarzania użytkownik może przejść do trybu wyświetlania filmu na całym ekranie (przycisk z symbolem kamery); powrót do projekcji z zachowaniem rzeczywistych rozmiarów klatek zapewnia opcja "Cały / Normalny ekran" w Menu, które należy uruchomić klikając na ekranie prawym klawiszem myszy.

W czasie projekcji użytkownik może dokonywać przesuwu (do przodu i do tyłu) odtwarzanego filmu metodą klikania i przesuwu lewym klawiszem myszy na ukazującym się w dolnej części formatki głównej programu pasku postępu tej projekcji.
        W przypadku dużych objętościowo plików wideo może to być jedynie wstępny wybór przeznaczonych do zapisu klatek filmu. Do dokładnego wyboru zrzucanych do pliku BMP lub JPG klatek służą przyciski " <<<, <<, < , > , >>, >>>" (wstecz o 20 klatek, wstecz o 5 klatek, poprzednia klatka, następna klatka, dalej o 5 klatek, do przodu o 20 klatek). Wymienione przyciski stają się aktywnymi z chwilą zatrzymania ("Stop") procesu odtwarzania filmu.

W przypadku odtwarzania filmu przy opcji normalnego ekranu można planszę odtwarzania rozciągać według własnych upodobań. Film zawsze będzie odtwarzany we właściwych proporcjach, po bokach wystąpią jedynie czarne marginesy.

Realizacja zrzutów wybranych klatek filmu:
        Z chwilą zatrzymania projekcji filmu aktywnym staje się ponadto przycisk "Zrzut klatki filmu". W przypadku potrzeby zrzutu do obrazu (pliku graficznego) JPG lub BMP wybranej klatki z pliku wideo użytkownik aktywuje przycisk "Zrzut klatki filmu" i w otwieranym okienku dialogowym zapisuje jego nazwę. Treścią tego obrazu będzie aktualnie widoczna na ekranie klatka filmu.
        Bez względu na ustawienie rozmiarów i miejsca planszy odtwarzania zrzucane klatki filmowe będą miały zawsze rozmiary materiału filmowego bowiem zrzut tych klatek nie jest realizowany przy udziale tej planszy.