"Puzon.zip" wer.1.9   (8.81 MB)
tu obraz puzon.jpg

Klik myszą na widocznym u dołu pasku postępu odtwarzania utworu przy aktywnym przycisku odtwarzania automatycznie rozpoczyna prezentację utworu od zaznaczonego miejsca.

W panelu formatki głównej (dolnej) za pomocą rozmieszczonych tam kolorowych przycisków użytkownik ma możliwość dowolnego ustawiania kolorów przebiegu sygnałów; w rozmieszczonym po lewej od przycisków doboru kolorów okienku istnieje możliwość doboru pióra (pena) za pomocą którego są rysowane linie przebiegu sygnału. Domyślnie jest to wartość 1 piksela.

W przypadku ustawienia (rozciąganie myszą) okna przebiegów sygnału o dużych rozmiarach być może zaistnieje potrzeba znacznego zwiększenia tej wartości.
        Przy tej operacji istnieje ścisła zależność - szeroka linia przebiegu to bardziej wyrazisty jego obraz chociaż zubożony o brak przebiegów harmonicznych (sąsiednich), nadpisywanych przebiegiem "grubego" sąsiada.

Niezależnie od znajdujących się na formatce głównej przycisków, każda z formatek posiada uruchamiane prawym klawiszem myszy Menu Podręczne. Jego opcje dublują w/w przyciski a ponadto umożliwiają ukrywanie i pokazywanie okna przebiegów sygnałów w dowolnym momencie odtwarzania pliku.
        Za pomocą widocznego po prawej stronie formatki dolnej pionowego suwaka istnieje możliwość regulacji siły odtwarzanych dźwięków.