"Pokaz.zip" wer.2.5   (383 kb)
tu obraz pokaz.jpg

W dążeniu do zachowania operatywnego trybu obsługi pokazu program wyposażono w Menu zasadnicze ,widoczne w postaci opcji w górnej części formatki.
         To Menu jest zdublowane Menu podręcznym, uruchamianym prawym przyciskiem myszy w rejonie dolnej formatki lub okna pokazu.
         Ponadto zasadnicze i najczęściej wykorzystywane opcje edycyjne są dodatkowo dublowane w postaci widniejącej w prawej części planszy przycisków.

Tryb prezentacji obrazów dopasowanych do okna ich prezentacji umożliwia podgląd obrazów w całej okazałości bez względu na posiadane rozmiary.
        W tym trybie większy parametr z długości i szerokości obrazu zajmuje 3/4 ekranu (odpowiednio szerokości lub wysokości ekranu), natomiast mniejszy z w/w parametrów - odpowiednio mniej.

Uruchomienie programu sprowadza się do uaktywnienia pliku wykonywalnego , wybranie katalogu z plikami graficznymi oraz zaznaczenie pliku w katalogu. Zaznaczenie pliku w katalogu jest równoznaczne z rozpoczęciem pracy z programem.
         Program bowiem zaznaczony plik pokazuje w postaci obrazu na ekranie.

Kolejne pliki mogą być pokazywane metodą kliku myszą na wybranym pliku lub realizacji automatycznego pokazu obrazów.
W przypadku automatycznego pokazu obrazów program pokazuje kolejne pliki graficzne w katalogu. Od nazewnictwa plików zależy zatem kolejność ich wyświetlania.