"PiSPoker.zip" wer.1.1   (347 kb)
tu obraz pispoker.jpg

Z chwilą włączenia programu na jego formatce głównej ukazuje się plansza z widocznymi u góry opcjami Menu, górnym panelem (z przyciskami "Rozdanie kart" i "Kupno i licytacja" , okienkami edycyjnymi "Stawka" i "Fundusz") oraz dużego pola poniżej.

Z przycisków (klawiszy) aktywny jest tylko "Rozdanie kart" - jego aktywacja powoduje rozdanie kart dla gracza oraz dla komputera. Te ostatnie są zakryte, natomiast karty grającego są widoczne. Na tym etapie gracz posiada możliwość kupna niektórych lub wszystkich kart oraz ustalenia stawki o jaką będzie prowadzona gra.

Operację kupna kart zabezpieczają ukazane (nad kartami gracza bo adekwatne do kart) wraz z pojawieniem się kart przyciski "Zostaw". Domyślnie wszystkie posiadają "ptaszki" sugerujące wyłączenie (pozostawienie) danej karty z operacji kupna. Klik na danym przycisku powoduje zanik w/w ptaszka - dla programu stanowi to znak, że z chwilą naciśnięcia aktywnego obecnie klawisza "Kupno i licytacja" ta karta zostanie zamieniona przez kartę dokupioną.

Po aktywacji klawisza "Kupno i licytacja", niezależnie od podmiany i pokazania kupionych kart program pokazuje zakryte dotychczas karty komputera i w roli arbitra ustala zwycięzcę każdego rozdania. Arbitraż ten przejawia się w postaci ukazującego się komunikatu - kto wygrał , o jaką stawkę była prowadzona gra i czy grający chce kontynuować grę.

Dążeniem grającego jest pomnożenie posiadanego funduszu wejściowego. Z chwilą uzyskania kwoty minimum 6000 otrzymuje on strawę duchową w postaci objawiającego się obrazu, któremu towarzyszą trąby anielskie (odgłosy speakera komputera); czas delektowania się jest uzależniony od aktywacji dowolnego klawisza z klawiarury komputera.
Z chwilą przerwania (zakończenia) pracy z programem stan naszego funduszu oraz ewidencja wygranych i przegranych rozdań zostają automatycznie zapisane w odpowiednim pliku. Ponowne uruchomienie programu pozwala na kontynuację gry poprzedniej.