"Ordynat.zip" wer.1.1   (225 kb)
tu obraz ordynat.jpg

Powierzone "Ordynatowi" różnego rodzaju (tak - mogą być różnorodne) pliki są reprezentowane przez takie same ikony, posiadają identyczne opisy i są w podobny sposób aktywowane. Powierzanie plików polega na wprowadzaniu ich w pole edycyjne (do podkatalogu "Linki") programu.

Wprowadzać możemy dowolne pliki. Tam są one przedstawione tak jak to było dotychczas na pulpicie lub w ich rodzimych katalogach.

Aktywacja wybranego pliku spowoduje efekt identyczny do aktywacji takiego pliku bezpośrednio pod systemem WINDOWS - pliki EXE i skróty do nich będą wykonywane, w przypadku innych plików zostanie uruchomiona aplikacja, która takie pliki obsługuje.
         Z możliwości programu wynika więc, że chociaż zasadniczym przeznaczeniem "Ordynata" jest zarządzanie "zdjętymi" z pulpitu skrótami do programów wykonywalnych, to jednak może on występować w roli podręcznej bazy danych.

Stosownie do zajętości pulpitu komputera przez ikony skrótów i przeważnie otwierane okna oraz upodobania użytkownika należy myszą przenieść formatkę "Ordynata" w odpowiednie miejsce na ekranie oraz poprzez rozciąganie myszą odpowiednich boków nadać tej formatce pożądany rozmiar oraz ustawić odpowiedni kolor tła serwującego zdeponowane tam ikony - skróty zdjęte z ekranu.
         W przypadku gdy nie odpowiada nam biały kolor tła należy w Menu aktywować podopcję Zmiana koloru okna (lub Ctrl+ Z) i dobrać właściwy kolor.

Ponieważ program obsługuje różne pliki, w podkatalogu "Linki" możemy tworzyć skróty do plików, kopiować pliki lub je przenosić. Powyższe wykonujemy zawsze pod systemem WINDOWS przy wykorzystaniu prawego klawisza myszy i wyborze odpowiedniej opcji w wyskakującym okienku - Kopiuj tutaj, Przenieś tutaj, Utwórz skrót tutaj.
         Zasadniczo powinna być dla Ordynata wykorzystywana opcja "Przenieś tutaj" i dotyczyć ona powinna przenoszenia skrótów już utworzonych na pulpicie. W żadnym wypadku nie należy przenosić plików wykonywalnych z ich katalogów w oderwaniu od bibliotek itp.