"Ikony.zip" wer.1.5   (309 kb)
tu obraz ikony.jpg

Kolejna opcja to wyprowadzanie ikon z baz (archiwów) do postaci pojedyńczych ikon lub plików bitmapowych; w przypadku ikon program oferuje możliwość ich zapisu w 16 lub 256 kolorach. Wymiary plików bitmapowych mogą być dowolnie regulowane do wielkości 48 na 48 pikseli;

Z pojedyńczych ikon program potrafi tworzyć ich bazy w postaci pojedyńczych plików. Zapis tych baz może być dokonywany pod postacią plików z rozszerzeniem DLL, EXE lub ICL. Wraz z możliwością tworzenia baz możliwa jest ich aktualizacja - dodawanie, wstawianie i usuwanie ikon z bazy.

Stanowiący integralną część programu edytor ikon pozwala na modyfikacje w wyglądzie dowolnie wybranych ikon lub tworzenia od podstaw nowych ikon. Cenną właściwością tego edytora jest umiejętność wykonywania ikon na bazie fotografii. Zdeponowane w bazach ikony mogą być kompleksowo skopiowane do oznaczonego katalogu. Powyższa właściwość jest szczególnie przydatna dla programistów potrzebujących odpowiedniej ikony do opracowywanego programu.

Program zbudowany jest z odrębnych, wyraźnie wyszczególnionych modułów. Każdy z modułów programu posiada możliwość zapisu ikon do wybranych katalogów; Dwa spośród nich (wyprowadzanie ikon z baz i tworzenie baz ikon) oferują ponadto zapis ikon do postaci bitmap. Z chwilą uaktywnienia (klik) pliku wykonywalnego ukazuje się plansza główna programu, która w zasadzie składa się z pionowego rzędu przycisków (klawiszy) aktywujących wyżej wymienione moduły programu.

Po wyborze partycji dyskowej i kryterium szukania (szukanie ikon lub - klik - plików EXE) rozpoczyna sie proces wyszukiwania odpowiednich plików. Zewnętrznym tego objawem są migające ikony w kwadratowym obramowaniu, wypełniające się ikonami główne (dolne) pole edycji i napis o ilości znalezionych plików.
        Każdą z tych ikon użytkownik może zapisać do pliku .ICO lub .BMP w celu wykorzystania w swoich aplikacjach lub stworzenia własnej bazy ikon

Stworzony w programie edytor okon cechuje wyjątkowa prostota obsługi. Pozwala on na wykonywanie ikon od podstaw lub modyfikację ikon już istniejacych. Atutem edytora ikon jest jego możliwość ładowania do pola edycji nie tylko plików - ikon lecz również plików BMP i JPG.
        W przypadku większych rozmiarów tych plików zostaną one automatycznie dopasowane do wielkości ikony. W celu zminimalizowania powstawania zniekształceń pliki BMP i JPG, które mają stanowić kanwę wykonywanej ikony powinny posiadać rozmiary przybliżone do ikon. Program zapisuje ikony w 256 kolorach o rozmiarach 32 na 32 pikseli.