"Fotokod.zip" wer.1.4   (321 kb)
tu obraz fotokod.jpg

Poniżej tych miniaturek, na szarych polach znajdują się nazwy tych plików. Obszar tych pól pozwala na stosowanie długich nazw plików, które w przypadku plików zaszyfrowanych mogą być dodatkowym wskaźnikiem co do faktycznie skrywanych treści .
         Pliki już zaszyfrowane będą reprezentowane przez białe, przekreślone pola (koperty).

Rozmieszczony w górnej, prawej części planszy programu panel pozwala na wprowadzenie obowiązującego hasła w opisane okienko edycyjne dla przeprowadzania operacji szyfrowania lub rozszyfrowywania wybranego uprzednio pliku.

Panel po lewej stronie formatki głównej służy do prezentacji obrazów dotychczas "zminiaturyzowanych" po prawej stronie.

Kolejną właściwością programu jest dowolne ustawienie rozmiaru prezentowanych obrazów metodą rozciągania (myszą) formatki głównej programu.
        Ponieważ panel miniaturek posiada stałe rozmiary, wielkością zmienną będą rozmiary panelu prezentacji - rozmiary widocznych tam obrazów.
        W przypadku zapisu tych obrazów do plików BMP lub JPG użytkownik posiada możliwość dowolnego kształtowania ich rozmiarów. Pliki zbędne w katalogu po wykonaniu powyższych operacji mogą być niszczone.

Dla sprawnego wykorzystywania wszystkich opcji programu "Fotokod" jest wyposażony w widoczne u góry podopcje Menu, zdublowane uruchamianym prawym przyciskiem myszy Menu wyskakującym.
        Adekwatnie do swoich upodobań użytkownik ma możliwość wybrać rozmiary obrazów, styl ich obramowania, kolory i szerokości (tła formatki,ramki itp).
        Powyższe ustawienia, wraz z aktualnie prezentowanym katalogiem zostaną zapamiętane w z chwilą zakończenia pracy z programem.