"Egzekutor.zip" wer.1.1   (195 kb)
tu obraz egzekutor.jpg

Oprócz plików wykonywalnych program dokonuje egzekucji (wykonania) całej gamy innych plików.
        Warunkiem ich uruchomienia jest widzialność przez system operacyjny komputera aplikacji, za pomocą których zostały one stworzone.
         Jeżeli zatem polecimy programowi wykonanie (uruchomienie) pliku np. filmowego, wówczas o określonej godzinie zostanie on załadowany do funkcjonującego w systemie playera (niekoniecznie Windows Media Player), który rozpocznie projekcję tego filmu.

Z chwilą uaktywnienia pliku wykonywalnego ukazuje się okno (formatka) główne programu. W górnym polu edycyjnym ustawiamy czas (godzina, minuty i sekundy) uruchomienia "Egzekutora". W dolnym , oznaczonym kolorem białym, polu edycyjnym napis wprowadzamy nazwę pliku, który powinien być wykonany o oznaczonej godzinie.

Po ustawieniu powyższych danych nakazujemy programowi przystąpić do pracy. Ten nakaz przejawia się poprzez aktywację przycisku "OK". W następstwie tej ostatniej operacji program przechodzi do fazy czuwania by o określonej godzinie uruchomić podany jemu plik.

W celu ustawienia alarmowania metodą wyświetlenia stosownego komunikatu w panelu rodzaju i czasu alarmu należy zaznaczyć przycisk pokazu komunikatu i w oknie poniżej (zielone) wpisać stosowną treść.
        W kolejnym kroku ustawiamy czas wyświetlenia tego komunikatu i nakazujemy programowi czuwanie według zasad opisanych wyżej.
        O wyznaczonym czasie program pokaże na ekranie komputera czerwoną formatkę (okno) z treścią wprowadzonego uprzednio komunikatu. W tle powyższej operacji poprzez speaker PC są generowane (do czasu wyłączenia okna) również dzwięki alarmowania.

Ponowne użycie programu sprowadza się do kolejnego uaktywnienia pliku wykonywalnego.