Programy
Gry komputerowe
Programowanie w Delphi
Kontakty
Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!
Programy multimedialne

"Egzekutor.zip" wer.1.1   (195 kb)

"Egzekutor" pozwala na uruchomienie innego programu (pliku wykonywalnego) lub pliku w czasie określonym przez użytkownika PC. Posiada również możliwość (opcje) przypominania o koniecznych do wykonania w danym dniu przedsiewzięciach.
         Przypominanie to jest realizowane za pomoca generowanych przez głośnik (speaker) komputera dzwięków i ukazujacym sie, w postaci okna, komunikacie.
Więcej informacji...

 

"Fotokod.zip" wer.1.4   (321 kb)

Program "Fotokod" jest przeznaczony do szyfrowania , na dyskach twardych, plików graficznych w dowolnie wybranej ilości i w dowolnym katalogu. Specyfiką programu jest umiejętność wizualizacji (w postaci miniaturek obrazów) wszystkich plików w danym katalogu, w tym plików już zaszyfrowanych.
        Korzystanie z programu sprowadza sie do wyboru właściwego katalogu; z chwilą wyboru katalogu wszystkie jego pliki graficzne (bmp, jpg, jpeg, ico, emf, wmf) zostają uwidocznione w postaci miniaturowych obrazów w prawym panelu formatki głównej programu.
Więcej informacji...

 

"Fotoopis_Darmowy.zip" wer.1.9   (616 kb)

"Fotoopis_Darmowy" jest, jak wskazuje nazwa, wersją Fotoopisu, przeznaczoną do niczym nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania.
         Za jego pomocą dokonujemy prezentacji na ekranie plików graficznych (.jpg, bmp i ikon) wskazywanych przez użytkownika komputera lub do dokonywania projekcji kolejno wszystkich, znajdujacych sie w wybranym katalogu obrazów, w określonym przez użytkownika czasie.
        Istotną właściwością programu jest możliwość dołączania do w/w plików tekstowych opisów, które podczas prezentacji plików graficznych z wykorzystaniem "FotoOpisu_Darmowego" bedą wyświetlane na ekranie w miejscu i trybie ustawianym przez użytkownika komputera. W przypadku prezentacji tych plików z wykorzystaniem przeglądarki Internetowej lub dowolnego edytora graficznego będzie to ś"standardowych" (bez opisu) plików.
        Ta wersja programu posiada zapis ustawień wszystkich okien edycyjnych na ekranie wraz z ostatnio ustawionym polem edycji tekstu. Zapamiętaniu podlega kolor tła pola, ustawione ostatnio fonty, rozmiar okna (należy rozciągać mysza) oraz jego miejsce na ekranie. Powyższe ustawienia są zapisywane do pliku "Fotoopis.ini".
Więcej informacji...

 

"Fotoopis.zip" wer.3.0   (810 kb - darmowy po rejestracji.)
Dane do rejestracji zawiera plik Licencja.txt

"Fotoopis" przeznaczony jest do prezentacji na ekranie plików graficznych (.jpg, bmp i ikon) wskazywanych przez użytkownika komputera lub do dokonywania projekcji kolejno wszystkich, znajdujących się w wybranym katalogu obrazów, w określonym przez użytkownika czasie.
        Istotną właściwością programu jest możliwość dołączania do w/w plików tekstowych opisów, które podczas prezentacji plików BMP lub JPG z wykorzystaniem "FotoOpisu" bedą wyświetlane na ekranie w miejscu i trybie ustawianym przez użytkownika komputera. W przypadku prezentacji tych plików z wykorzystaniem przeglądarki Internetowej lub dowolnego edytora graficznego będzie to wyświetlanie "standardowych" (bez opisu) plików.
Więcej informacji...

 

"Grajek.zip" wer.1.3   (213 kb)

"Grajek" jest prostym generatorem dzwięków adekwatnych do naciskanych pojedynczo przycisków (klawiszy) klawiatury komputera. Dla przyszłych dopiero wirtuozów muzycznych program może stanowić narzędzie do nauki podstaw muzykowania.
        Dla wszystkich zaś może stanowić pomocny instrument dla wprowadzania do telefonów komórkowych własnych melodii wywołania. Posiada on bowiem opcje dekodowania nut do ich wyrażonej w hercach wartości.
Więcej informacji...

 

"Ikony.zip" wer.1.5   (309 kb)

"Ikony" - program składa sie z kilku wyodrębnionych modułów i jest w zasadzie prostym i wygodnym w użyciu "kombajnem" do wszechstronnej obróbki plików - ikon.
        Program oferuje szereg opcji związanych z wyszukiwaniem, edycją i konwersją ikon. Jego opcja wyszukiwania na poszczególnych partycjach dyskowych plików - ikon zestawia zbiory ikon i ikon w plikach wykonywalnych w postaci wizualnych list.
         Każda z tak przedstawionych ikon może być zapisana do wybranego przez użytkownika PC katalogu w celu jej wykorzystania podczas tworzenia plików wykonywalnych lub dla budowy archiwów (baz) takich ikon.
Więcej informacji...

 

"Ordynat.zip" wer.1.1   (225 kb)

"Ordynat" został stworzony tylko i wyłącznie z myslą o odciążeniu pulpitu (ekranu monitora) komputera od nadmiernej ilości ikon (skrótów do programów) instalowanych w PC programów.
         Stanowiąc swoistego rodzaju przechowalnię skrótów (linków) dostępu do innych programów z chwila jego użycia (aktywacji) udostępnia użytkownikowi posiadane zasoby, które mogą być wykorzystywane w podobny do ikon na pulpicie sposób.
         Wykorzystując "Ordynata" użytkownik może zatem stworzyć kolejne pulpity udostępniajace zasoby komputera według dowolnie przyjętych kryteriów.
Więcej informacji...

 

"PiSPoker.zip" wer.1.1   (347 kb)

Program "PiSPoker" jest jedną z wielu funkcjonujących gier w pokera. Stosownie do wymogów aktualnie przewodniej siły Narodu dla sfery moralnej w razie zwycięstwa grajacy zostaje nagradzany objawieniem zgodnie z "duchem czasu".

Więcej informacji...

 

"Poliglota.zip" wer.1.2   (2,170 MB - darmowy po rejestracji.)
Dane do rejestracji zawiera plik Licencja.txt

Program "Poliglota" przeznaczony jest do utrwalania wiedzy (nauki) metodą wielokrotnego powtarzania zgromadzonych w bazie (plikach z odpowiednimi danymi) treści.
        Danymi w bazie mogą być pliki graficzne JPG, tekst oraz pliki dzwiękowe MP3 lub WAV. Mogą one w poszczególnych sekwencjach nauczania (lekcji) występować pojedynczo lub wszystkie razem, potęgując efekty przyswajania wiedzy przez użytkownika z racji jednoczesnego oddzialywania na jego receptory wzroku i sluchu.
Więcej informacji...

 

"Pokaz.zip" wer.2.5   (383 kb)

"Pokaz" jest aplikacją przeznaczoną do prezentacji na ekranie plików graficznych (.jpg, bmp,emf,wmf i ikon) wskazywanych przez użytkownika komputera lub do dokonywania projekcji kolejno wszystkich, znajdujacych się w wybranym katalogu obrazów, w określonym przez użytkownika czasie.
         Program wyposażono w opcje umożliwiajace użytkownikowi komputera przechodzenie z automatycznego pokazu obrazów do prezentacji dowolnie ich wybieranych. Obrazy mogą być wyswietlane na ekranie w ich normalnych wymiarach lub dopasowane do okna ich prezentacji.
Więcej informacji...

 

"Puzon.zip" wer.1.9   (8.81 MB)

"Puzon" pozwala na odtwarzanie plików medialnych (wav, mp3, mid) zgrupowanych we wspólnym katalogu z jednoczesną wizualizacją dzwięków na ekranie. Z chwilą wybrania opowiedniego katalogu i pliku program automatycznie odtwarza kolejne pliki tego katalogu.
         W celu wyboru pliku(ów) muzycznych należy uaktywnić (klik) pierwszy z prawej przycisk (Wybór katalogu z utworami) i w otwieranym oknie dialogowym wybrać stosowny katalog. Klik na wybranym pliku powoduje jego podświetlenie a uaktywnienie przycisku "Graj" inicjuje proces odtwarzania tego pliku. Dwukrotny klik na pliku przyśpiesza w/w czynnosci dając wybór pliku z jednoczesnym jego odtwarzaniem.

Więcej informacji...

 

"Seans.zip" wer.3.0   (269 kb)

Program "Seans" jest wyjatkowo prostą aplikacją do odtwarzania różnych plików wideo, które są odtwarzane w oddzielnym oknie z zachowaniem ich rzeczywistych rozmiarów (opcja domyślna) oraz wyświetlanie tych plików na calym ekranie komputera. Z odtwarzanych plików wideo użytkownik ma możliwość zrzutu do postaci obrazów (plików JPG lub BMP) wybranych scen (klatek) z filmu.
        Program ukierunkowany na odtwarzanie plików formatu DVD (mpeg1, mpeg2, vob, m2ts) oraz popularnych standardów wideo - AVI, MP4, WMV, FLV.
        Warunkiem odtwarzania tych plików jest posiadanie w komputerze zainstalowanych odpowiednich sterowników. Program składa sie jedynie z pliku wykonywalnego oraz pliku pomocy - help.rtf.
Więcej informacji...

 

"Titawa.zip" wer.1.4   (281 kb)

Program "Titawa" jest przeznaczony do nauki alfabetu morse'a. Posiada on ponadto możliwość opracowywania telegramów literowych i cyfrowych według obowiązujących w WP norm.
         Generacja regulowanego pod względem tonu i tempa sygnału może odbywać się w "Titawie" za pomocą telegramu (przygotowanego zawczasu lub z chwilą uruchomienia programu), naciskanych przycisków klawiatury komputera, klucza telegraficznego.
         Kluczem telegraficznym staje się, po wybraniu odpowiedniej opcji, dowolny przycisk (klawisz) klawiatury komputera. Generowany sygnał (wyjściowy) może być odtwarzany poprzez kartę dzwiękową komputera lub na głośniczku (speakerze) PC.

Więcej informacji...

 

"Wykres.zip" wer.1.0   (1096 kb)

"Wykres" jest programem, który jak wskazuje nazwa służy do tworzenia i archiwizacji dokumentacji ilustrującej w sposób graficzny stan różnych operacji statystycznych w formie słupków, punktów, linii, plastrów, itp.
        Powyższe wykresy mogą być realizowane w ujęciu dwu lub trójwymiarowym, w ukladzie pełnych kolorów lub kolorowych wzorów; w programie funkcjonuje również opcja wykresów czarno-bialych. Opcje programu udostępniają użytkownikowi możliwość tworzenia wykresów od podstaw lub modyfikacje już istniejących wzorców.
Więcej informacji...

 

"Zrzucik.zip" wer.2.4   (306 kb)

"Zrzucik" przeznaczony jest do dokonywania zapisu, w postaci plików graficznych jpg i bmp, określonej przez użytkownika części ekranu komputera. Ponadto posiada możliwość dokonywania zrzutu całych ekranów w czasie i trybie ustalonym przez użytkownika.
        W zakresie zrzutu ekranu użytkownik może w dowolnym momencie sam zainicjować zrzut (zapis do pliku JPG dowolnego katalogu) lub może taką operację zlecić programowi; ten dokona zrzutu o ustalonej godzinie i może też automatycznie powtarzać zrzuty co pewien czas określany w minutach lub sekundach.

Więcej informacji...

 

"Zrzut.zip" wer.2.3   (274 kb)

"Zrzut" przeznaczony jest do dokonywania zapisu, w postaci plików graficznych, całego ekranu komputera lub określonej przez użytkownika części tego ekranu, otwartych okien programów oraz ikon.
         Uzupełnia swojego poprzednika (Zrzucik) o opcje zrzutu wskazanego okna na ekranie. Dla tej opcji niekonieczne jest określanie (myszą) wymiarów przechwytywanego okna, jak to ma miejsce przy zrzucie rejonu; wystarczy kursorem wskazać interesujące nas okno i klikiem myszy zatwierdzic decyzje.
         Kolejną jego wlasciwością jest przechwyt obszaru jako ikony. Wybranie tej opcji powoduje zamianę kursora w kwadrat o wymiarach 32x32 pikseli (na potrzeby 32 - bitowych aplikacji), przy pomocy którego wybieramy potrzebny nam na ikone obszar na ekranie i klikiem lewego przycisku myszy " zrzucamy" ten obszar do postaci pliku.
Więcej informacji...

 

 

Strona zawiera darmowe programy autora
Stronę zaktualizowano 20.09.2018 roku