"Usuwacz.zip" wer.1.2   (231 kb)
tu obraz usuwacz.jpg

Dla efektywnego posługiwania się programem niezbędna dla użytkownika komputera jest umiejętność operowania 2 jedynie klawiszami (przyciskami), którymi są: "Wybór pliku" i "Niszcz plik".

Z chwilą uaktywnienia klawisza "Wybór pliku" w otwieranym oknie dialogowym należy wskazać właściwy plik. W wyniku powyższej czynności następuje zamknięcie okna dialogowego, natomiast na formatce (planszy) głównej programu wybrany do zniszczenia plik jest uwidoczniony (duże litery koloru żółtego) razem ze ścieżką dostępu.
         W oknie "Ilość nadpisań pliku -->>" ustawić należy odpowiednią ilość tych nadpisań i poprzez aktywację klawisza "Niszcz plik" zrealizować operację niszczenia.

W czasie operacji nadpisywania i niszczenia program informuje użytkownika komputera o stanie zawansowania powyższej operacji odsłaniając w lewym, górnym polu (czerwona ramka) "krajobrazy" rodzaju żeńskiego. Zakres ich odsłony to stan zawansowania nadpisywań wyrażony w procentach. Zakończenie procesu niszczenia pliku dodatkowo jest sygnalizowane stosownym komunikatem i od tego etapu można przystępować do niszczenia kolejnego pliku lub zakończyć pracę z programem .

Usuwacz jest programem darmowym, 32- bitowym. Składa się jedynie z pliku wykonywalnego; zostal przetestowany w środowisku Win 2000 PRO oraz XP. Cechuje się wyjątkową prostotą wykorzystania. Dla efektywnego posługiwania się programem niezbędna dla użytkownika komputera jest umiejętność operowania 2 jedynie klawiszami (przyciskami), którymi są: "Wybór pliku" i "Niszcz plik".