"Totek.zip" wer.1.5   (200 kb)
tu obraz totek.jpg

Korzystanie z programu sprowadza się praktycznie do wykonania 2 jedynie czynności: ustalenia (w górnym okienku edycyjnym) ilości losowanych numerków (od 1 do 7 - ograniczenie programowe) oraz doboru (w okienku edycyjnym poniżej okienka poprzedniego) zakresu losowanych numerków (liczb). W tym przypadku programowo ograniczono skalę tego doboru do typowej dla Dużego Totka liczby 49.

Po dokonaniu powyższych czynności aktywacja (klik) przycisku "Generuj" powoduje rozpoczęcie losowań.
         Wylosowane numerki pojawiają się w górnym panelu począwszy od lewej strony. "Objawieniom" tym towarzyszą generowane dzwięki imitujące działanie prawdziwej maszyny losującej.

Z chwilą zakończenia każdego losowania liczby te zostają automatycznie wprowadzane, z reguły w kolejności rosnącej, do widocznego po prawej (szarego) pola edycji. Użytkownik PC może skasować w tym polu wszystkie numerki z wielu losowań (przyciskiem "Czyść") lub wybrane (zaznaczone) jedynie losowanie (przyciskiem "Niszcz").
         Poprzez aktywację przycisku "Zapisz" mamy możliwość zapisu widocznych w omawianym polu edycji losowań do pliku tekstowego lub innego.

Podczas ustalania ilości losowanych numerków oraz zakresu losowań pamiętać należy, że pierwsza wartość (ilość losowanych numerków) została powiązana z zakresem losowań (z drugą wartością) w stosunku 1 : 3. Siedem numerków może program wylosować jeżeli wartość "Numerki losowane z zakresu" będzie wynosić 21 i więcej. Podobnie będzie w innych przedziałach liczb.