"Skryba.zip" wer.1.7   (1140 kB)
tu obraz skryba.jpg

Na bazie istniejących plików formatu rtf użytkownik programu posiada możliwość wykonania dokumentacji w formacie PDF - dokumentacji z automatycznie osadzanymi w niej elementami graficznymi.

W trakcie pracy z programem istnieje możliwość opracowywania takich elementów jak kolorowe i trójwymiarowe tabele, import obrazów, które przed wstawieniem do edytora zostaną oblane tekstem oraz fragmentów (modułów) tekstu na kolorowym panelu.
         Po imporcie lub po spreparowaniu takich elementów mogą być one osadzane w polu edycyjnym jako elementy graficzne. Zapisane wraz z plikiem formatu rtf stanowią jednolitą całość; plik taki, skierowany do druku, zostaje w takiej postaci wydrukowany.

Dla zabezpieczenia procesu drukowania program oferuje możliwość elastycznego ustawiania danych każdej ze stron. Użytkownik decyduje o orientacji drukowanej strony (pionowa lub pozioma), ustawianych marginesach oraz o opcjach nagłówka i stopki.
         Ustawienia mogą zostać zapamiętane i obowiązywać automatycznie z chwilą każdorazowego uruchomienia programu. Przed skierowaniem dokumentu do druku możliwy jest podgląd każdej z jego stron - powyższe rozwiązanie pozwala na korektę wykrytych niedociągnięć.

Wyposażenie programu w szereg dublujących się opcji pozwala na operatywne tworzenie od podstaw stosownych dokumentów tekstowych. W ramach tych czynności użytkownik ma możliwość archiwizowania (zapisywania) wyników swej pracy w dowolnym momencie.
         Posiada również możliwości wykorzystywania dotychczasowego dorobku w kolejnych operacjach edytorskich - do plików tekstowych może wstawiać, w miejsce oznaczone kursorem, poprzednio wykonane pliki (rtf i txt), obrazy , aktualne terminy (czasy i daty) czy też symbole edytorskie.
         W trakcie pracy z programem istnieje możliwość opracowywania takich elementów jak kolorowe i trójwymiarowe tabele, import obrazów, które przed wstawieniem do edytora zostaną oblane tekstem oraz fragmentów (modułów) tekstu na kolorowym panelu.
         Po imporcie lub po spreparowaniu takich elementów mogą być one osadzane w polu edycyjnym jako elementy graficzne. Zapisane wraz z plikiem formatu rtf stanowią jednolitą całość; plik taki, skierowany do druku, zostaje w takiej postaci wydrukowany.