"PDFek.zip" wer.1.3   (1088 kb)
tu obraz pdfek.jpg

      Cenną zaletą programu jest podgląd tworzonych w dokumencie PDF poszczególnych stron tego dokumentu oraz korekta i pełna kontrola tworzonego dokumentu przed uruchomieniem procedury konwersji do tego formatu.
         Powyższa cecha została osiagnięta dzięki wykorzystaniu freewarowego komponentu Preview (autor Kambiz R. Khojasteh - http://www.delphiarea.com), który takie właściwości posiada.

Ta właściwość zwalnia użytkownika z wymogu profesjonalnego wręcz przygotowania do określania miejsc rozmieszczenia elementów składowych i formy (wyglądu) tych elementów oddzielnie dla każdej strony dokumentu PDF. W taki bowiem sposób tworzone są powyższe dokumenty przy wykorzystywaniu większości profesjonalnych (drogich) programów.

Istota programu sprowadza się do właściwego wykorzystania planszy jaka zostaje otwierana w następstwie aktywacji opcji " Plik -> Podgląd i tworzenie PDF" .
         W polu głównym tej planszy widnieje pierwsza strona dokumentu jaki może zostać wykonany w formacie domyślnym - A4. Na polu po lewej stronie widoczne miniaturki wszystkich stron dokumentu; wybór tych stron poprzez klik myszą na danej stronie.
         Taki sam efekt da klik na ponumerowanych u dołu zakładkach. W górnej części planszy widoczne są 2 panele z elementami (okienka, przyciski) wyboru, o których poniżej.

Pod przyciskiem "Opcje Menu" kryje się rozwijane Menu, które pozwala na wydrukowanie na drukarce wszystkich stron widocznego na ekranie dokumentu lub wybranej jedynie strony, zapis do plików JPG wszystkich stron lub strony wybranej oraz zapis/odczyt wzorca.
         W następstwie zapisu wzorca tworzony jest plik z rozszerzeniem .WZO, którego można w dowolnym momencie otworzyć (odczytać) by w kolejnych dniach wykonywać kopie dokumentów PDF lub realizować wydruk zawartych w tym pliku stron. Te pliki nie podlegają już edycji.

Pod przyciskiem "Twórz PDF" kryje się meritum sprawy programu. Jego aktywacja rozpoczyna proces konwersji poszczególnych stron do postaci stron PDF, które przejściowo są składowane w katalogu Magazyn (do tego tylko ten katalog służy) by po konsolidacji tych stron w/w katalog stał się znowu pusty, a program stosownym komunikatem obwieścił wykonanie dokumentu PDF.