"Maska.zip" wer.1.2   (336 kb)
tu obraz maska.jpg

Program został skonstruowany w formie notesu z opisanymi w dolnej części zakładkami.
         Wykorzystanie jego poszczególnych opcji może odbywać sie poprzez ich aktywację w widocznym u góry Menu lub metodą (zalecaną przez autora) wykorzystywania odpowiednich przycisków (klawiszy) i pól edycyjnych na zakładkach.

Pierwsza z lewej zakładka daje podgląd obrazu, otwieranego dla wprowadzania w jego struktury zakodowanej informacji; informację preparujemy i wprowadzamy (wyprowadzamy) do obrazu na zakładce kolejnej.
         Tekstem może być informacja jawna, którą zakodujemy przy pomocy modułu szyfrującego tej zakładki lub tekst już zakodowany zewnętrznym programem.
         Zakładka trzecia zawiera zbiór opcji pozwalających na zmianę nazw plików, zmianę dat i terminów ich stworzenia oraz skutecznego niszczenia zbędnych już plików. Przy pomocy poprzednio wymienionych opcji użytkownik ma możliwość archiwizacji zakodowanych plików (z obrazami lub nie); ich nazwy i (lub) terminy stworzenia mogą stać się pomocnymi danymi dla ich późniejszego odczytania.

Z chwilą otrzymania z Internetu zakodowanego obrazu czynności sprowadzają się do przywołania takiego pliku - obrazu do programu. Przywołany obraz widoczny jest na zakładce pierwszej, natomiast - to co nas najbardziej interesuje - zakodowana treść automatycznie zostaje przeniesiona do pola edycji kolejnej zakładki.
         Rozkodowanie sprowadza się do ustawienia właściwego hasła i wciśnięcia aktualnie czynnego klawisza "Rozkoduj". Aktualnie czynnego - bowiem program sam rozpoznaje czy odebrana informacja jest w postaci jawnej czy zakodowanej i czyni aktywnym odpowiedni klawisz.

Na każdym etapie obsługi informacji możemy zapisać widoczną w polu edycji treść do odrębnego (już bez obrazu) pliku. Może to być więc treść jawna jak również zakodowana.
Po wykorzystaniu pliku - obrazu powinien zostać on skutecznie zniszczony. Użytkownikom, cechującym się szkocką "rozrzutnością" program oferuje ponowne wykorzystanie tego obrazu: klawiszem "Kasuj" likwidujemy treści tekstowe i automatycznie zapisujemy ("goły" już obraz) pod dotychczasową nazwą.

Za pomocą Maski możemy dokonywać zmiany dat i czasów utworzenia dowolnych plików. Odbywa się to po wyborze odpowiedniego katalogu i pliku w oknach edycyjnych zakładki "Daty". Aktualne parametry wybranego pliku zostają przedstawione w dolnej części tej zakładki. Dokonując operacji na klawiszach panelu Daty i czasy ustawiamy odpowiednie terminy i po aktywacji klawisza "Ustaw tak w pliku" przypisujemy temu plikowi nowe właściwości.