"Majster.zip" wer.1.2   (1.267 MB)
tu obraz majster.jpg

Z chwilą otworzenia w programie dokumentu (pliku) HTML ustalenie trybu kodowania znaków następuje na podstawie ujmowanego w nagłówku charsetu. Dalsza praca z programem to wykonywanie czynności edycyjnych typowych dla edytora tekstu.
         W naborze zasadniczych dla języka HTML tagów pomocna w programie jest opcja ich wstawiania w miejsce oznaczone kursorem. Wykaz posiadanych w programie tagów zawierają opcje w widocznym u góry Menu. Tagi najczęściej używane są ponadto dublowane w postaci widocznych przycisków z opisem w kolorze brązowym.
       Użytkownik posiada możliwość kontroli swojej pracy metodą aktywacji pliku HTML za pomocą przeglądarki systemowej komputera.

W najbardziej pracochłonnej operacji, jaką jest tworzenie tabel, program niesie pomoc w postaci oferowania generatora tabel.
        W odróżnieniu od wielu podobnych edytorów tego typu w programie zmiana formatu kodowania znaków sprowadza sie jedynie do wyboru nowego trybu kodowania.

Ze względu na możliwość pracy z dokumentami, pochodzącymi z różnych środowisk programowania, zrezygnowano w programie z najbardziej pewnego rozpoznawania systemu kodowania znaków, jakim jest rozpoznawanie według BOM-u (ukryte znaki na początku tekstu).
        Zrezygnowano ze względu na to , że pliki HTML BOM-u nie potrzebują, w przypadku zaś innych dokumentów (skrypty CSS, Javy, PHP, SQL i baz danych), osadzanych na serwerach BOM jest tylko źródłem problemów z wykorzystywaniem tych dokumentów.

Podczas pracy cennych dla użytkownika informacji dostarcza widoczny u dołu planszy pasek informacyjny. Cela pierwsza pokazuje pozycję kursora, w drugiej pojawia się napis " Zmiany" w przypadku zmian w tekście, chociaż bardziej widocznym sygnalizatorem tych zmian jest czerwona ikona na zakładce danego pola edycji.
        Cela trzecia to stan aktualnego systemu kodowania znaków; napis " Nieznany" świadczy o braku określanego przez charset trybu kodowania lub występowania tego trybu typowego dla stron " niepolskich". Czwarta i ostatnia cela to nazwa aktualnego pliku wraz z pełną ścieżką dostępu.