"Killer.zip" wer.1.4   (382 kb)
tu obraz killer.jpg

Praca z programem sprowadza się do wyboru odpowiedniego katalogu, ustalenia ilości nadpisań pliku przed zniszczeniem oraz określenia zakresu niszczenia plików w katalogu - niszczenie pojedyńczo wybieranych plików (opcja domyślna) lub wszystkich plików katalogu.

W kolejnym kroku należy określić ilość nadpisań kombinacją losowo generowanych znaków przed zniszczeniem pliku. Powyższą operację przeprowadzamy jedynie w przypadku, kiedy nie odpowiada nam domyślnie ustawiana w oknie edycyjnym wartość.

Aktywacja klawisza (przycisku) "Niszcz" inicjuje proces nadpisywania i niszczenia pliku.
         Stan zaawansowania tego procesu ilustruje ukazujący się po prawej stronie formatki pionowy pasek (czerwony) postępu, natomiast jego zakończenie jest sygnalizowane stosownym komunikatem.
         Opisane wyżej czynności mogą zostać skrócone - dwukrotny klik myszą na wybieranym pliku wprowadza go w pole niszczenia rozpoczynając jednocześnie ten proces.

W przypadku niszczenia wszystkich plików w katalogu należy w prawym, górnym panelu "Zakres niszczenia" wybrać (klik) opcję "Wszystkie pliki" oraz ewentualnie zmienić ilość nadpisań plików.
         Aktywacja przycisku "Niszcz" w kolejnym kroku powoduje samoczynny wybór pierwszego w katalogu pliku oraz jego nadpisywanie i niszczenie. Następnie program sam dokonuje wyboru i niszczenia kolejnych plików, aż do całkowitego opróżnienia katalogu.

W przypadku wyboru w zakresie niszczenia opcji "Podkatalogi z plikami" wszelkie operacje należy przeprowadzać z wyjątkową rozwagą.
         W wyniku wyboru tej opcji będą niszczone wszystkie podkatalogi i pliki jakie znajdują się w wybranym (panel u góry teraz w kolorze czerwonym) katalogu bez względu na posiadane atrybuty.
         Z punktu widzenia użytkownika wykonywane czynności nie będą odbiegały od tych, opisanych przy niszczeniu plików w katalogu. Prostota w realizacji tej opcji wynika z faktu, że "Killer" samodzielnie przeprowadza na podkatalogach szereg operacji i kalkulacji, a przedstawione zestawienia plików są już ich wynikiem.

W każdej z wymienionych opcji niszczenia użytkownik jest na bieżąco informowany o ilościach plików i podkatalogów w wybieranych katalogach.