"Dzielnik.zip" wer.1.1   (195 kb)
tu obraz dzielnik.jpg

Istotną sprawą dla funkcjonowania programu jest podanie nazwy pliku przeznaczonego do dzielenia (w fazie dzielenia) i nazwy pierwszego z już podzielonych plików w czasie operacji łączenia.
         Brak wypełnienia kolejnych pól w odpowiednich oknach edycyjnych spowoduje, że program przyjmie nazwy domyślne i jako domyślny przyjmie rozmiar dzielonego pliku - na potrzeby archiwizacji na dyskietkach 3.5 calowych.

W celu podzielenia pliku należy uaktywnić przycisk dzielenia pliku na formatce głównej programu. W otwartym, w wyniku tej operacj, oknie dokonujemy wyboru pliku i podajemy nazwę wspólną dla dzielonych fragmentów.
         Podana nazwa (ogólna) nie powinna zawierać rozszerzenia: program pierwszy z dzielonych plików zapisze w takiej postaci; kolejne pliki otrzymają nazwy z rozszerzeniem .001, .002 itd.

Rozmiar dzielonych plików określamy wprowadzając odpowiednie wartości w cyfrowe pole edycyjne rozmiaru dzielonych plików. Domyślnie jest tam ustawiona wartość 1457664 bajtów, która odpowiada pojemności dyskietki 3.5 calowej.
         Po dokonaniu powyższych ustawień inicjujemy proces dzielenia pliku, który zostaje zakończony z chwilą wyświetlenia na ekranie stosownego komunikatu.
         W wyniku dzielenia, w katalogu z rozmieszczonym plikiem wejściowym zostają stworzone podzielone pliki.

W celu połączenia podzielonych plików w jeden plik finalny należy w/w pliki zgromadzić w dowolnym katalogu, uruchomić program i na formatce głównej uaktywnić opcję łączenia plików.