"Dirkod.zip" wer.1.3   (214 kb)
tu obraz dirkod.jpg

Program szyfruje wybrane lub wszystkie pliki katalogu utrzymując ich dotychczasowe nazwy uzupełnione kolejnym rozszerzeniem ".ZAK" (zakodowany). W procesie rozszyfrowywania powyższe rozszerzenie zostaje każdemu plikowi "zdjęte" - plik tym samym staje się orginałem w swojej nazwie i treści. Maksymalna długość wprowadzanego hasła - 255 dowolnych znaków.

Korzystanie z programu sprowadza się do wyboru właściwego katalogu i wprowadzenie wybranych lub wszystkich plików z widocznego po lewej stronie okna do rozmieszczonego po prawej pola szyfrowania. Pojedyńcze pliki wprowadzamy tam poprzez podwójny klik myszą na każdym z nich; Wszystkie pliki katalogu zostają przemieszczone do pola szyfrowania w wyniku aktywacji przycisku "Dodaj wszystkie" lub podobnej podopcji w Menu Edycja.

Pomyłkowo wprowadzony plik możemy wycofać z pola szyfrowania poprzez jego zaznaczenie i wćiśnięcie znajdującego się bezpośrednio pod polem szyfrowania przycisku. Brak wycofywanego pliku w w/w polu świadczy o pomyślnym przeprowadzeniu tej operacji.
W przypadku potrzeby wycofania większej ilości plików bardziej efektywnym może okazać się sposób anulowania czynności wyboru plików i powtórzenia operacji od nowa. Do powyższych celów służy, znajdujący się również poniżej pola szyfrowania, przycisk "Czyść".

Rozmieszczony w dolnej części planszy programu panel pozwala na wprowadzenie obowiązującego hasła i przeprowadzenie operacji szyfrowania wybranego uprzednio pliku (plików) metodą uaktywnienia przycisku "Szyfruj".
Operację rozszyfrowywania (rozkodowywania) plików przeprowadzamy w podobny sposób: wprowadzony plik (pliki) z rozszerzeniem ".ZAK" spowodują tym razem automatyczną aktywację przycisku "Rozszyfruj".