"CDRiper.zip" wer.1.2   (459 kb)
tu obraz cdriper.jpg

Oprócz funkcji ripowania program wzbogacono w opcję nadawania plikom MP3 opisów informacyjnych (tzw. tagów), wyświetlanych częściowo podczas ich odtwarzania w typowych odtwarzaczach PC oraz w opcję wyszukiwania plików muzycznych (zarówno WAV jak też MP3) na wybranych dyskach i w katalogach komputera.

Z chwilą włączenia programu na jego formatce głównej ukazuje się plansza z widocznymi u góry zakładkami.
         W lewym sektorze domyślnie otwartej zakładki widoczne są wszystkie utwory tej płyty przedstawione jako kolejne ścieżki. Umieszczone poniżej przyciski umożliwiają odtwarzanie wybranej ścieżki w celu upewnienia się, że właściwy utwór będzie poddany operacji ripowania. Odtwarzanie to odbywa się za pomocą wbudowanego w program odtwarzacza.

Prawy panel planszy programu zabezpiecza wszelkie związane z ripowaniem operacje. W jego górnej części widoczny jest katalog składowania plików po ripowaniu. Domyślnie program oferuje swój katalog. Klawiszem po lewej użytkownik może wybrać dowolny katalog.

Wybierając zakres ripowania użytkownik ma możliwość ripowania pojedyńczego pliku (utworu) lub wszystkich utworów z CD. Przy wyborze typu ripowania CDRiper oferuje zrzut z CD na dysk komputera utworów pod postacią WAV lub MP3.
         W przypadku wyboru tej ostatniej opcji użytkownik ma możliwość ustawiania wszystkich parametrów konwersji MP3. Domyślnie ustawione w programie wartości powinny zabezpieczyć właściwą dla plików MP3 wierność odtwarzania przeważającej ilości utworów.

Program "CDRiper" oferuje ponadto opisywanie (tagi) plików MP3 według normy ID3v1, konwersję składowanych na dysku twardym plików WAV do MP3 oraz wyszukiwanie plików muzycznych na dyskach komputera.