"Biorytm.zip" wer.1.1   (289 kb)
tu obraz biorytm.jpg

Z chwilą aktywacji pliku wykonywalnego na ekranie ukazuje się plansza (formatka) programu z otwartą pierwszą stroną - Ustawienie daty. Panel (obszar) po prawej stronie formatki pozwala na ustawienie pokazywanego biorytmu od dowolnie wybranej daty (domyślnie program ustawia datę aktualną), zakończenie pracy lub archiwizację ustawionego biorytmu poprzez jego wydruk na drukarce lub zapis do pliku graficznego.

Po wprowadzeniu swoich personaliów do oznakowanego na żółto pola edycyjnego użytkownik powinien ustawić datę urodzenia, tzn zaznaczyć w kalendarzu miesięcznym dzień urodzin, a w oknach Miesiąc i Rok doprowadzić do ustawienia właściwych wartości.

W kolejnym kroku należy przejść na zakładkę Wykres gdzie ukazują się wykreślone potencjały biologiczne zgodnie z uprzednio wprowadzonymi danymi. Dane te odzwierciedla napis umieszczony w górnej części wykresu.
Potencjały są przedstawione za pomocą kolorów. O barwie poszczególnych z nich informuje umieszczona poniżej wykresu legenda.

W panelu po prawej stronie formatki, w obszarze oznakowanym ramką, dane zawarte w piętrowo ułożonych szarych oknach informują od jakiego dnia, miesiąca i roku prezentowany jest widziany na ekranie biorytm.
         Klikanie na przyciskach położonych po prawej stronie tych okien zmienia odpowiednio datę prezentowanego pokazu. Adekwatnie do czynionych zmian program koryguje treści (przebieg) wyświetlanego biorytmu.

Powyższe przebiegi użytkownik może archiwizować poprzez ich zapis do pliku BMP lub skierować je na drukarkę, która powinna być uprzednio włączona bowiem wydruk rozpoczyna się automatycznie.