"Atrybuty.zip" wer.1.0   (217 kb)
tu obraz atrybuty.jpg

Powyższe pliki mogą być sprawnie lokalizowane (przez wyszukiwarkę programu), poddawane procesom podglądu i edycji (uruchamiane), zapisywane (kopiowanie) pod dowolnymi nazwami oraz niszczone.
          Zakładka "Edycja katalogów" pozwala zatem na robienie porządków w różnych zakamarkach naszego komputera; korzystać z niej powinni jednak tylko zaawansowani użytkownicy bowiem w innym przypadku istnieje realna groźba powstania strat w zasobach naszego PC-ta.
          Powyższa zakładka może być nam również pomocna w zakresie usuwania wirusów. Szereg programów antywirusowych (shareware, dema) zapewnia bowiem wykrycie i lokalizację wirusa bez możliwości jego zniszczenia. Tą opcję takie programy oferują dopiero po wykupieniu licencji.

Program składa się jedynie z pliku wykonywalnego i po rozpakowaniu go z pliku instalacyjnego do dowolnego katalogu jest już gotowy do pracy. Praca z programem sprowadza się do wykorzystywania dowolnej zakładki.

Zakładka "Atrybuty plików" umożliwia nadawanie wybieranym plikom rożnorakich atrybutów oraz podglad i edycję tych plików; w razie potrzeby zapewnia nadawanie plikom nowych, dowolnych nazw.
          Z pomocą tej zakładki użytkownik może w dowolnym katalogu ukryć pewne pliki przed penetracją ze strony hakera lub współużytkownika komputera lub sieci. Pliki niewidoczne w okienkach Windowsa to treści w pewnym sensie zamaskowane. Wykaz tak ukrytych plików i podgląd ich treści w prosty sposób zapewnia program "Atrybuty".

Za pomocą zakładki "Edycja katalogów" użytkownik, po wyborze odpowiedniej partycji dysku komputera, ma dostęp do wszystkich bez mała plików zasadniczych katalogów (w tym katalogów i plików ukrytych) rozmieszczonych na danej partycji.
          Po wyborze właściwego katalogu aktywacja przycisku "Rozwiń katalog" powoduje stworzenie w białym polu po prawej zestawienia wszystkich plików danego katalogu z pełną do nich ścieżką (z podkatalogami) dostępu.

Szybką lokalizację właściwego pliku, spośród nawet wielu tysięcy plików, zapewnia szybka wyszukiwarka. Po wprowadzeniu nazwy i aktywacji przycisku "Wyszukaj" zostaje podświetlony wiersz ze znalezioną frazą. Po kolejnej aktywacji tego przycisku belka podświetlenia pokaże kolejne miejsce występowania tej frazy lub zostaniemy poinformowani o zakończeniu wyszukiwania.
          Aktywacja kolejnego przycisku (Podgląd) zapewni podgląd i edycję wybranego pliku na opisanych uprzednio zasadach. Wykorzystując przycisk "Zapisz" możemy dany plik zapisać w kolejnym miejscu w celu np. wykonania rezerwy (zapasu) najczęściej atakowanych przez wirusy sterowników Windowsa.
          Do aktywacji przycisku "Niszcz" należy podchodzić z wyjątkową rozwagą. Za jego pomocą można usunąć zlokalizowanego wirusa, pozbyć się śmieci "pęczniejących" w ukrytych katalogach (Cookies, Recent, Temp, Temporary Internet) lub ..... pozbawić system naszego komputera potrzebnego sterownika.