Programy
Gry komputerowe
Programowanie w Delphi
Kontakty
Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!
Edytory i inne

"Atrybuty.zip" wer.1.0   (217 kb)

Program "Atrybuty" zaprojektowany został jako ergonomiczna i darmowa aplikacja umożliwiająca dostęp do plików dowolnego typu rozmieszczonych w różnych katalogach, w tym katalogach ukrytych i systemowych.
        Jego funkcjonalne opcje zostały zgrupowane na dwóch zachodzacych na siebie stronach (zakładki), z których jedna ze stron (Atrybuty plików) umożliwia tworzenie w dowolnych katalogach plików ukrytych z możliwością natychmiastowego ich podglądu i edycji.
         Druga ze stron (Edycja katalogów) pozwala na wyprowadzanie (wizualizacje) z zasadniczych katalogów partycji dyskowych wszelkich plików, w tym plików ukrytych i systemowych rozmieszczonych w katalogach i podkatalogach o podobnych atrybutach.

Więcej informacji...

 

"Biorytm.zip" wer.1.1   (289 kb)

"Biorytm" jest aplikacją służącą do kreślenia na ekranie biorytmów- krzywych, ilustrujacych potencjaly (fizyczne, emocjonalne i intelektualne) człowieka w skali dowolnie wybranego miesiaca.
         Użytkownik programu ma ponadto możliwość archiwizacji przedstawionych na ekranie biorytmów w postaci ich wydruku na drukarce lub zapisu do pliku graficznego .BMP. Pomocniczą funkcją programu jest możliwość odczytu znaków Zodiaku według wprowadzonej daty oraz uzyskania danych o długosci życia z dokładnością do 1 dnia.
Więcej informacji...

 

"CDRiper.zip" wer.1.2   (459 kb)

Program "CDRiper" jest przeznaczony do kopiowania i konwersji (ripowania) utworów muzycznych nagranych na płyty CD w popularnym dotychczas systemie plików WAV.
         Myślą przewodnią dla stworzenia tego programu bylo dostarczenie posiadaczom zbiorów takich płyt narzędzia, które umożliwi wykorzystywanie istniejących tam utworów w coraz bardziej popularnych, przenośnych odtwarzaczach plików MP3.

Więcej informacji...

 

"Dirkod.zip" wer. 1.3  (214 kb )

"Dirkod" jest przeznaczony do szyfrowania treści informacji zawartych w różnego rodzaju plikach. Specyfiką programu jest umiejętność szyfrowania tym samym hasłem wszystkich, róznorodnych nieraz plików zawartych w dowolnym katalogu. W procesie dekryptażu (rozszyfrowywania) pliki uzyskują swoje pierwotne nazwy. Powyższym operacjom podlegają również pliki systemowo zabezpieczone przed edycją - pliki ukryte i tylko do odczytu.
Więcej informacji...

 

"Dzielnik.zip" wer.1.1   (195 kb)

"Dzielnik" umożliwia podział dużych objętościowo plików o dowolnej postaci (pliki .exe, bazy danych, pliki skompresowane, itp) na wiele plików mniejszych w celu ich ewentualnej archiwizacji na, np. dyskietkach.
         Funkcja łączenia plików pozwala na odtworzenie podzielonego pliku w jego pierwotnej postaci i w dowolnym miejscu. W czasie dokonywania operacji dzielenia , jak też łączenia plików użytkownik może w sposób dowolny kształtować nazwy plików oraz (w czasie operacji dzielenia) rozmiar dzielonych plików.
Więcej informacji...

 

"Killer.zip" wer.1.4   (382 kb - darmowy po rejestracji.)
Dane do rejestracji zawiera plik Licencja.txt

"Killer" jest przeznaczony do niszczenia różnego typu plików (wybieranych lub wszystkich w katalogu) nadpisywanych kombinacją losowo generowanych znaków przed zniszczeniem. Powyższa operacja czyni takie pliki niemożliwymi do pózniejszego ich odczytania.
         W praktycznym działaniu program otwiera każdy plik (również pliki ukryte i tylko do odczytu) i przed zniszczeniem nadpisuje jego treść kombinacja losowo wybieranych ciągów znaków, po czym usuwa plik z dysku.
         Ilość nadpisań użytkownik może wybierać z przedziału 1 - 101; wartością domyślną jest 10 nadpisań co czyni treść takiego pliku niemożliwą do odzyskania.
Więcej informacji...

 

"Kodzik.zip" wer.3.0   (200 kb)

"Kodzik" jest jednym z wielu funkcjonujących na rynku programów przeznaczonych do szyfrowania treści informacji zawartych w różnego rodzaju plikach.
         Program szyfruje wybrany plik metodą nadpisania jego treści. Plik po operacji kodowania nadal występuje pod dotychczasową nazwą. Nazwa tego pliku może być zmieniona przez użytkownika na dowolną z wyjątkiem nazw plików już faktycznie istniejących w podanym katalogu.
Więcej informacji...

 

"Lizus.zip" wer.1.0   (442 kb)

Najprościej działanie programu "Lizus" można ująć słowami: z chwilą aktywacji pliku wykonywalnego na ekranie ukazuje się dzieweczka, która od razu podlizuje sie użytkownikowi komputera prawiąc mu sążniste i soczyste komplementy.

Więcej informacji...

 

"Majster.zip" wer.1.2   (1.267 MB)

Aktualna, zbudowana od podstaw wersja " Majstra" to prosta w użyciu aplikacja, ukierunkowana na polskiego użytkownika, do wykonywania dokumentów w typowych dla polskich znaków standardach - UTF-8, ISO-8859-2 oraz archaicznym już windows-1250.
         Myslą przewodnią tej wersji była chęć dostarczenia kolejnego narzedzia usprawniającego tworzenie stron WWW chociaż w wyżej wymienionych formatach kodowania znaków można wykonywać w tym programie dowolny dokument tekstowy.
         Podczas pracy z dokumentem użytkownik może, w celu zwiększenia przejrzystosci tekstu, podkolorować składnię (tagi) typowego dla dokumentu jezyka programowania. Oprócz kolorowania jezyka HTML (opcja domyślna) można ponadto uruchomić kolorowanie XML, CSS, Java (*.java i *.js), PHP, Perl, Pyton, Delphi, Cpp, SQL.
Więcej informacji...

 

"Maska.zip" wer.1.2   (336 kb)

Program "Maska" umożliwia wklejanie do plikow graficznych (obrazów) jawnych lub zakodowanych informacji tekstowych w celu przesyłania tak spreparowanych obrazów do abonentów w Sieci.
         Podgląd takich obrazów z wykorzystaniem systemowych przegladarek komputera lub specjalistycznych programów do obróbki grafiki pokazuje jedynie grafikę w swej typowej postaci.
         Do zaszyfrowanej treści tekstowej użytkownik będzie miał dostęp w przypadku wykorzystania tego programu oraz ustawienia właściwego hasła.
Więcej informacji...

 

"PDFek.zip" wer.1.3 (1.088 Mb)

Aktualna wersja PDFka to zbudowany od podstaw program według całkowicie innej koncepcji. Z poprzednikiem łączy go jedna cecha - prostota obsługi.
         Dokumenty PDF są tworzone na bazie edytora plików RTF, tym razem ze wszystkimi elementami graficznymi jakie te pliki zawierają. Kolejną różnicą, w stosunku do poprzednika, jest możliwość tworzenia plików RTF bezpośrednio przy użyciu programu.
         Stworzony pod dowolnie wybraną nazwą dokument PDF (standard w dystrybucji i wymianie elektronicznych dokumentów we współczesnym świecie) oddaje kolorystykę, styl i obszar rozmieszczenia wszelkiego rodzaju tekstu i grafiki, nagłówków, linii, ramek, tabel itp. z pliku RTF, dokonując automatycznego podziału na poszczególne strony formatu jaki zostanie wybrany przez użytkownika. Nie musi to być tym razem format A4.
Więcej informacji...

 

"Skryba.zip" wer.1.7   (1140 kB)

"Skryba" jest edytorem tekstowym, za pomocą którego można tworzyć i edytować dokumenty tekstowe oraz dokumenty z osadzonymi w nich elementami graficznymi. Program umożliwia łączenie informacji (treści) z innych dokumentów, dowolne formatowanie poszczególnych stron oraz ich wydruk.
         Pliki programu "Skryba" można zapisywać w postaci plików tekstowych, plików w formacie .rtf oraz plików graficznych formatów JPG lub BMP. Oczywiście zasadniczym formatem są w programie pliki rtf, które oferują większą elastyczność podczas pracy z innymi programami.
Więcej informacji...

 

"Totek.zip" wer.1.5   (200 kb)

Program ten, jak wskazuje nazwa, jest przeznaczony do generowania zestawów liczb na potrzeby zasadniczych losowań totalizatora sportowego - Dużego i Małego Lotka, Ekspres Lotka. "Totek" może generować od 3 do 7 numerków TOTKA w zakresie liczb 9 do 49. Kolejne losowania są automatycznie ewidencjonowane w celu ich ewentualnego zapisu do pliku tekstowego.

Więcej informacji...

 

"Usuwacz.zip" wer.1.2   (231 kb)

"Usuwacz" jest przeznaczony do niszczenia różnego typu plików w sposób uniemożliwiający odtworzenie ich treści nawet przy pomocy "wyspecjalizowanych" programów i osób.
        W praktycznym działaniu program otwiera wskazany plik i przed zniszczeniem nadpisuje jego treść kombinacją losowo wybieranych ciągów znaków, po czym usuwa plik z dysku. Ilość nadpisań użytkownik może wybierać z przedziału 1 - 999 (ograniczenie programowe); wartoscią domyslną jest 100 nadpisan pomimo, że już kilkunastokrotne nadpisanie pliku czyni jego tresci niemożliwymi do odzyskania.

Więcej informacji...

 

"Zegar.zip" wer.1.0   (319 kb)

Darmowy program "Zegar" jest kolejną aplikacją z rodziny timerów, pokazujący na pulpicie monitora aktualny czas. W odróżnieniu od innych, podobnych programów jego atutami są takie cechy jak, prezentacja aktualnego czasu w trybie analogowym (wskazówki, cyferblat), możliwość wyboru jego rozmiarów, miejsca rozmieszczenia oraz pełna skalowalność pod wzgledem formy.
         Cenną jego zaletą jest ponadto możliwość informowania (alarmowania) użytkownika zgodnie z wprowadzonymi do bazy danymi. W przypadku pozostawienia tych danych w bazie będą one automatycznie wykorzystywane w kolejnych dniach na tych samych zasadach.
Więcej informacji...

 

Strona zawiera darmowe programy autora
Stronę zaktualizowano 20.09.2018 roku