"Przepustka.zip" wer.1.4   (907 kb)
tu obraz przepustka.jpg

Podczas tworzenia i eksploatacji baz danych program oferuje możliwość zapisu w nich poszczególnych rekordów do 13 pól tekstowych oraz dwóch pól graficznych.
         Treści tych danych mogą zostać wyeksponowane przy pomocy 5 ramek oraz ramki obramowania dokumentu. Z pomocą "Przepustki" można bowiem wykonać: przepustki wejścia do zakładu pracy, identyfikatory osób funkcyjnych w firmie, bilety wizytowe, ogłoszenia, ulotki, listy gończe itp. Tworzone bazy danych mogą być zapisane pod dowolną nazwą.

Z chwilą uaktywnienia pliku wykonywalnego ukazuje się plansza główna programu z widocznymi w górnej części opcjami Menu, które po ich rozwinięciu oferują kolejne podopcje.
         Poniżej jest rozmieszczony 4-stronicowy notatnik; poszczególne jego strony posiadają opisane w górnej części zakładki w celu sprawnego dostępu do każdej ze stron. Aktualnie otwarta jest pierwsza ze stron.

Opcja tworzenia wzorców dokumentów umożliwia pokaz standardowej formatki jako materiału wstępnego dla stworzenia pliku wzorcowego, według którego będą później tworzone dokumenty dla umieszczonych w bazie danych osób; w tej fazie możliwym jest również otwarcie już posiadanego wzorca i przystąpienie do kolejnych czynności, tzn do zapisu formatki w postaci pliku - wzorca, zapisu formatki w postaci pliku BMP lub JPG, druk oraz zamknięcie formatki.

Opcja zestawień wydruku daje możliwość kompletowania uprzednio wykonanych dokumentów w celu ich kompleksowego (jednoczesnego) wydruku. Opcje bazowe programu oferują usługi tworzenia nowych baz, otwierania i aktualizacji baz już istniejących oraz ich zapis pod dowolną nazwą.

Po pracochłonnym nieco etapie tworzenia pliku wzorcowego w nagrodę otrzymujemy możliwość dostarczenia jednolitych dokumentów dla wielu osób w czasie uwarunkowanym jedynie przepustowością posiadanej drukarki.
         Z chwilą załadowania do programu potrzebnego wzorca aktywacja odpowiedniego rekordu w bazie wprowadza dane tego rekordu w odpowiednie rubryki wzorca - wzorzec staje się odpowiednim dla danej osoby dokumentem (przepustką, identyfikatorem itp), który należy zapisać do pliku graficznego lub(i) wydrukować.