"Plan.zip" wer.2.7   (336 kb)
tu obraz plan.jpg

Zapis danych dla poszczególnych lat odbywa się w sposób automatyczny z chwilą zakończenia pracy z programem. Wówczas tworzony jest każdorazowo plik, którego nazwa składa się z wyrazu "rok" i cyfr składających się na odpowiedni rok oraz rozszerzenia .DB.

Z chwilą uaktywnienia (klik) pliku wykonywalnego ukazuje się plansza główna programu, która w zasadzie składa się z ułożonych poziomo kolejnych miesięcy aktualnego roku.
         Poszczególne dni miesięcy są przedstawione w postaci opisanych liczbami prostokątów. Nazwy miesięcy zgrupowane są w kolumnie pierwszej licząc od lewej; pierwsze litery poszczególnych dni tygodni są ujęte w pierwszym od góry wierszu o podobnym (co opisy miesięcy) tle.

Opisy kolumn oraz dni z danymi tekstowymi są oznakowane różnymi kolorami. Kolory te w sposób dowolny wybierał użytkownik w poprzednim seansie pracy z programem "Plan" i takie zostały zapisane.

W górnej części planszy głównej widoczne są rozwijane opcje Menu głównego (Edycja, Szukanie, Kolory itp). Wszystkie opcje Menu głównego są zdublowane poprzez swoje odpowiedniki w Menu podręcznym, uruchamianym kliknięciem prawego klawisza myszy.
         Natomiast najczęściej wykorzystywane w procesie naboru i edycji danych funkcje są zestawione w postaci przycisków na panelu poniżej Menu.

Do dokonywania zmian w istniejącej bazie (planie) służy przede wszystkim opcja "Edycja" i jej rozwijane części składowe, które pozwalają odpowiednio na: aktualizację zawartych w określonym dniu treści, import treści, zapis treści w dowolnie wybranym pliku, zapis dokonanych w polu edycyjnym zmian i zamknięcie okna. A ponadto: kopiowanie treści wybranego okna, wycinania i wklejania tekstu oraz jego niszczenie.

Niezależnie od automatycznego zapisu danych w bazie aktualnego roku i konfiguracji programu z chwilą końca pracy "Plan" oferuje możliwość zapisu do pliku HTML całej bazy oraz wszystkich treści z wyszukiwaną frazą.