"Pisma.zip" wer.1.7   (290 kb)
tu obraz pisma.jpg

Przegląd treści tych plików odbywa się poprzez aktywacje ich macierzystych aplikacji, za pomocą których takie pliki zostały stworzone.

Wyszukiwanie potrzebnych a zawartych w plikach informacji umożliwia dwuszczeblowy system szukania wyrażeń (fraz).
        Jedna z opcji szukania odnajduje i sukcesywnie prezentuje na ekranie miejsca występowania takich wyrażeń w poszczególnych galeziach wieloszczeblowej listy (drzewa rozdzialów i podrozdzialów); druga natomiast dokonuje wyszukiwania podanej frazy we wszystkich plikach (dokumentach) jakie zostaly plikowi bazowemu (aktualnej bazie) powierzone.
         Efektem zakonczenia tej fazy operacji wyszukiwania będzie sporzadzenie przez program zbiorczego zestawienia plików z taką frazą - klik na każdym z wyszczególnionych plików spowoduje podgląd jego treści w celu upewnienia się, że taka właśnie treść była poszukiwana.

W celu zaspokojenia indywidualnych wymagań użytkownika w zakresie graficznego wystroju program "Pisma" posiada możliwość doboru kolorów i czcionki oddzielnie dla każdego z widocznych okien; użytkownik może ponadto umiejscowić planszę programu w dowolnym miejscu na ekranie oraz nadać jej odpowiedni (metoda przeciagania mysza) rozmiar i kształt.
         Może wreszcie w sposób dowolny zmienić (przesuwajac pionową ramką graniczną okien) rozmiary widocznych okien. W wyniku zapisu powyższych ustawień przy każdym włączeniu "Pisma" pojawiają się w ustalonej szacie graficznej.

Operatywność i wieloszczeblowość w katalogowaniu plików (elementów) jest w programie osiagana metodą przeciągania i upuszczania myszą poszczególnych podrozdziałów do innych rozdziałów lub do innych podrozdziałów.
        Symbol "+" przy rozdziale lub podrozdziale jest zewnetrzną oznaką posiadania "w sobie" kolejnych danych. Poprzez stosowanie tej metody lista danych staje się strukturą rozgałezionego drzewa; najważniejsza z punktu widzenia użytkownika jest możliwość przeciągania poszczególnych elementów, a nawet całych gałęzi drzewa z jednego miejsca w jego strukturze w drugie.

Realizacje wszelkich, dokonywanych w rozdziałach i podrozdziałach, operacji edycyjnych zabezpiecza w programie opcja "Edycja" wraz z szeregiem ujętych tam podopcji.

Z punktu widzenia funkcjonalności rzeczą istotną jest dobór odpowiedniego nazewnictwa rozdziałów oraz podrozdziałów "nadrzędnych", ujmujących w sobie kolejne podrozdziały. W kolejnym kroku należy przystąpić do tworzenia podrozdziałów z danymi (Edycja->Dodaj podrozdział i dane tekstowe) szczegółowymi. W zależności od uprzednio aktywnej gałęzi taki podrozdział zostanie wprowadzony do zaznaczonego rozdziału lub podrozdzialu.