"Organizer.zip" wer.1.2   (363 kb)
tu obraz organizer.jpg

Wyszukiwanie potrzebnych informacji umożliwia dwuszczeblowy system szukania wyrażen (fraz). Jedna z opcji szukania odnajduje i sukcesywnie prezentuje na ekranie miejsca występowania takich wyrażeń w poszczególnych gałęziach wieloszczeblowej listy (drzewa rozdziałów i podrozdziałów); druga natomiast dokonuje wyszukiwania podanej frazy w aktualnie widocznym po prawej tekście.
         W przypadku gdy tekst posiada znaczne rozmiary odnajdywanie kolejnych fraz będzie połączone z przewijaniem na ekranie tekstu tak, aby znaleziona fraza była zawsze widoczna.

Tekst ujęty w bazie może zostać w całości lub wybranymi stronami skierowany do druku. Dla zabezpieczenia procesu drukowania program oferuje możliwość elastycznego ustawiania danych każdej ze stron.
         Użytkownik decyduje o orientacji drukowanej strony (pionowa lub pozioma), ustawianych marginesach oraz o opcjach nagłówka i stopki. Ustawienia mogą zostać zapamiętane i obowiązywać automatycznie z chwilą każdorazowego uruchomienia programu.
         Przed skierowaniem dokumentu do druku możliwy jest podgląd każdej z jego stron - powyższe rozwiązanie pozwala (m.in dzięki dowolnie ustawianemu powiększeniu) na korektę wykrytych niedociągnięć.

Niezależnie od wskazówek zawartych w pliku pomocy w programie zastosowano system podpowiedzi na pasku w dolnej części planszy głównej programu. Tekst ukazujący się w prawej celi tego paska informuje użytkownika o zdarzeniu jakie nastąpi po aktywacji elementu znajdującego się pod kursorem myszy.
         Tekst w lewej celi paska podpowiedzi przedstawia 2 wartości, z których pierwsza jest aktualnie aktywnym miejscem w strukturze drzewa rozdziałów i podrozdziałów; druga wartość wskazuje globalną ilość elementów jaka jest w tej bazie obsługiwana.

Operatywność i wieloszczeblowość w katalogowaniu treści tekstowych (elementów) jest w programie osiągana metodą przeciągania i upuszczania myszą poszczególnych podrozdziałów do innych rozdziałów lub do innych podrozdziałów. Symbol "+" przy rozdziale lub podrozdziale jest zewnętrzną oznaką posiadania "w sobie" kolejnych danych.
         Poprzez stosowanie tej metody lista danych staje się strukturą rozgałęzionego drzewa; najważniejszą z punktu widzenia użytkownika jest możliwość przeciągania poszczególnych elementów, a nawet całych gałęzi drzewa z jednego miejsca w jego strukturze w drugie.
         Uzyskiwana w programie operatywność i wieloszczeblowość uniemożliwia stosowanie edycji treści tekstu metodą bezpośrednią, typową dla edytorów tekstu. Nowe dane lub aktualizacja danych już istniejących odbywa się metodą pośrednią - poprzez dodatkowe formularze (okna). Oddzielnie tworzone są rozdziały; w innym trybie tworzone są podrozdziały wraz z zawartymi tam danymi tekstowymi.