"Fotobaza.zip" wer.1.0   (808 kb)
tu obraz fotobaza.jpg

Z chwilą otwarcia wybranego pakietu jego poszczególne obrazy są przedstawione w postaci miniaturek na formatce (panelu) głównej programu. Po aktywacji opcji podglądu wybranego obrazu (pliku) powyższy obraz jest prezentowany na ekranie w jego rzeczywistych rozmiarach.

Obsługa programu sprowadza się do aktywacji odpowiednich opcji w widocznym u góry Menu. Opcje, kryjące się pod pozycją "Pakiet" pozwalają na tworzenie dowolnej ilości nowych pakietów oraz otwieranie pakietów już istniejących na dysku.
        Występujące tam opcje zapisu umożliwiają utrwalanie dokonywanych w pakietach zmian. W wyniku aktywacji zapisu jawnego pakiet stanowi faktycznie uporządkowany zbiór wprowadzonych uprzednio plików JPG.
        W przypadku jego ponownego otwarcia ("Otwórz pakiet") pliki tego pakietu zostaną zilustrowane na panelu w postaci miniaturek i od tej chwili mogą być poddawane operacjom edycyjnym, jaki kryje pozycja "Obraz" w Menu.

W następstwie aktywacji opcji "Zapis utajniony pakietu" w pierwszej kolejności pojawia się okienko wprowadzenia hasła; po jego wprowadzeniu otwierane jest typowe okno zapisu pliku systemu Windows, w którym użytkownik nadaje pakietowi odpowiednią nazwę.

Domyślnie program sugeruje nazwę roboczą (podawaną na etapie zakładania nowego pakietu - nazwa bez rozszerzenia), uzupełnianą rozszerzeniem .PAK. Powyższa nazwa może zostać zmieniona na dowolną; sugeruję jednak utrzymywanie w plikach pakietów takiego rozszerzenia bowiem taki został ustawiony (jako domyślny) filtr podczas otwierania pakietów.

Po otwarciu pakietu wszystkie jego pliki (obrazy) są przedstawione na panelu w postaci miniaturek. W przypadku dużej ich ilości widoczne będzie 5 pierwszych obrazów. Widoczne z lewej i prawej strony panelu przyciski (niebieskie trójkąty) zapewniają odpowiednie przesuwy w kolejności (od góry) : następny (poprzedni) obraz, następna (poprzednia) strona, pierwszy (ostatni) obraz.

Niezależnie od widocznego u góry Menu wszystkie opcje programu są zdublowane (to na wypadek podglądu na ekranie dużych obrazów) tzw. Menu wyskakującym, uruchamianym prawym przyciskiem myszy. Każa opcja posiada ponadto "gorące klawisze", które pozwalają na bezpośredni jej wybór.
        Oprócz opcji pomocy, cenne dla użytkownika wskazówki zawiera widoczny u dołu pasek podpowiedzi. Pojawiająca się tam treść (bez względu na aktualnie otwarte okno) uprzedza o operacjach jakie nastąpią po aktywacji danej opcji.