"Adres.zip" wer.1.2   (347 kb)
tu obraz adres.jpg

W górnej części planszy głównej widoczne są rozwijane opcje Menu. W fazie włączenia program udostępnia użytkownikowi listę niezbędnych danych o abonentach, tzn: tytuły, imiona i nazwiska oraz wykazy technicznych środków łączności (telefony, faksy, adresy Internetowe) umożliwiających nawiązanie szybkiego kontaktu.
Dostęp do pełnych danych będzie możliwy z chwilą wprowadzenia wybranego rekordu (klik na rekordzie) w stan edycji.

W otwieranym, w następstwie wykonania powyższych czynności, oknie ukazują się poprzednie dane, uzupełnione o adres abonenta i poczynione o nim adnotacje. W tej fazie użytkownik ma możliwość przeglądu danych, ich modyfikacji i ewentualnego wydruku.

Aktualizacja danych w bazie programu obejmuje opisaną uprzednio modyfikację treści o abonentach znajdujących się w bazie, wprowadzanie nowych danych oraz usuwanie danych aktualnie zbędnych lub poczynionych w sposób niewłaściwy. Dodanie do bazy nowych danych umożliwia otwierane w poprzednim etapie okno z pustymi polami edycyjnymi w celu wprowadzania do nich odpowiednich danych. Z chwilą zamknięcia tego okna niezbędne dane o abonencie pojawiają się w odpowiednim (pod względem alfabetycznym) rekordzie bazy.

Usunięcie zbytecznego rekordu z bazy jest równie proste; wymaga jedynie jego zaznaczenia i aktywacji opcji usuwania rekordu. W otwieranym oknie dialogowym należy jedynie potwierdzić naszą decyzję o zniszczeniu wyznaczonego numeru rekordu.

W celu wyszukiwania w bazie potrzebnych danych (wyrażeń), umiejscowionych w dowolnym rekordzie i polu program wyposażono w funkcję wyszukiwania takich wyrażeń.