Programy
Gry komputerowe
Programowanie w Delphi
Kontakty
Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!
Programy do ewentualnego wykorzystania

"Adres.zip" wer.1.2   (347 kb)

"Adres" jest przeznaczony do gromadzenia danych o abonentach (osobach fizycznych i podmiotach gospodarczych), potrzebnych z punktu widzenia użytkownika komputera.
        Z chwilą uaktywnienia pliku wykonywalnego ukazuje się plansza glówna programu, która w zasadzie składa sie z ułożonych poziomo kolejnych rekordów zawierających dane poszczególnych abonentów. Dane są ułożone alfabetycznie według nazwiska. Z powyższych względów w/w pole zostało oznaczone kolorem zółtym.
Więcej informacji...

 

"Adwokat.zip" wer. 1.7   (568 kb - darmowy po rejestracji.)
Dane do rejestracji zawiera plik Licencja.txt

"Adwokat" zaprojektowany został jako ergonomiczna i tania aplikacja wspomagająca prace prawników i skracająca czas tracony przez nich na wykonywanie ewidencji klientów i gromadzenie danych niezbędnych dla prowadzenia ich spraw.
Może on ponadto znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje konieczność koordynacji działań w zespołach czy w relacjach przełożony - podwładny, itp.
Więcej informacji...

 

"Autobaza.zip" wer. 1.7   (316 kb - darmowy po rejestracji.)
Dane do rejestracji zawiera plik Licencja.txt

"Autobaza" umożliwia samodzielne wykonywanie baz danych tekstowych i operatywną obsługę dowolnej ilości takich baz. Z chwila zakończenia pracy "Autobaza" zapamiętuje ostatnie ustawienia by po ponownym uruchomieniu zaprezentować je w całej okazałosci.
        Niezależnie od formy i treści bazy danych zapamiętaniu podlegają nawet ustawione ostatnio rozmiary planszy głównej programu wraz z miejscem jej rozmieszczenia na ekranie.
        Użytkownikowi program daje możliwość stworzenia nowej (od podstaw) bazy danych z dowolną ilością pól i rekordów. Nazwy, rozmiar i kolorystyka tych pól i rekordów zależą tylko i wyłącznie od użytkownika. Nabór danych (wprowadzania treści) dla bazy jest typowy dla edytorów tekstu.
Więcej informacji...

 

"Fotobaza.zip" wer.1.0   (808 kb)

Darmowy program "Fotobaza" służy do gromadzenia wielu obrazów (plików graficznych formatu JPG) w postaci pojedynczych plików - pakietów. Zdeponowane w pakietach obrazy mogą zawsze stać sie ponownie plikami graficznymi. Atutem programu jest możliwość szyfrowania pakietów. Dostęp do tresci takiego bedzie możliwy tylko w następstwie podania poprawnego hasła.
Więcej informacji...

 

"Klasa.zip" wer.1.9   752 kb - darmowy po rejestracji.
Dane do rejestracji zawiera plik Licencja.txt

"Klasa" jest programem, który umożliwia gromadzenie w bazie SQL danych osobowych, ich wizualizację oraz wydruk. Zgromadzone w bazie dane są w postaci tekstowej oraz graficznej.
        Program umożliwia ponadto tworzenie dowolnej ilości baz danych oraz operatywne z nich korzystanie. Dostęp do danych w bazie sprowadza się do wprowadzania kursora do wybranej celi z danymi i wykonania 2-krotnego kliku myszą. W otwieranym oknie edycji użytkownik programu wprowadza dane tekstowe w sposób typowy dla edytorów tekstu.
         Dane graficzne (zdjęcia w postaci skompresowanych plików JPG) są importowane metodą wyboru tych plików w standardowym dla WINDOWSa oknie dialogowym.
Więcej informacji...

 

"Kontakt.zip" wer.1.3   (337 kb)

"Kontakt" służy do zapamiętywania adresów stron www i adresów pocztowych. Wprowadzane do programu adresy są automatycznie sortowane w kolejności alfabetycznej według nadawanego adresom priorytetu. Priorytet stanowi dowolny, nadawany przez użytkownika PC, zestaw znaków.
Więcej informacji...

 

"Notes.zip" wer.1.7   (570 kB - darmowy po rejestracji.)
Dane do rejestracji zawiera plik Licencja.txt

"Notes" jest elektronicznym notatnikiem, który umożliwia prowadzenie różnego rodzaju notatek i uwag o zaistnialych wydarzeniach, godnych ewidencji z punktu widzenia użytkownika komputera. Szereg danych użytkownik może wprowadzać w pola edycyjne bazy programu w sposób dowolny mając gwarancje sprawnej ich lokalizacji w przyszłosci.
         Praca z programem sprowadza się do jednoczesnego wykorzystywania 2 jego zasadniczych okien oraz ewentualnego wykorzystywania również 2 niezależnie funkcjonujących okien podglądu i druku.
Więcej informacji...

 

"Organizer.zip" wer.1.2   (363 kb - darmowy po rejestracji.)
Dane do rejestracji zawiera plik Licencja.txt

"Organizer" jest przeznaczony do operatywnego katalogowania treści informacji tekstowej klasyfikowanej według pewnych problemów (tematów). Powyższe treści zostają w programie posegregowane do postaci elementów listy w hierarchicznym porządku. Zmiana podporządkowania takich treści sprowadza się do przeciągania i upuszczania myszą elementów (podrozdziałów), które te treści reprezentują bez potrzeby przepisywania lub kopiowania tekstu.
Więcej informacji...

 

"Pisma.zip" wer.1.7   (290 kb - darmowy po rejestracji.)
Dane do rejestracji zawiera plik Licencja.txt

"Pisma" - ten program jest przeznaczony do operatywnego katalogowania treści informacji zawartych w różnego rodzaju plikach, które mogą być rozmieszczone w różnych miejscach na dysku komputera.
        Powyższe pliki zostają w programie posegregowane do postaci elementów listy w hierarchicznym, ustalonym przez użytkownika PC, porzadku. Zmiana miejsca skatalogowania poszczególnych plików odbywa sie metodą ich przeciągania w inne miejsce listy bez potrzeby zmian ich faktycznego (fizycznego) miejsca rozmieszczenia.
Więcej informacji...

 

"Plan.zip" wer.2.7   (326 kb)

"Plan" umożliwia wykonanie rocznego planu zamierzeń dowolnie wybranego roku (w zakresie lat 1999 - 2050 - ograniczenie programowe), w którym użytkownik może w sposób dowolny wprowadzać dane dla poszczególnych dni w każdym miesiącu.
        W zależności od kategorii (rangi) ujętych treści poszczególne dni mogą być oznakowane dowolnie wybranymi przez użytkownika kolorami. Podgląd zawartych w poszczególnych dniach treści jest możliwy z chwilą ustawienia kursora myszy na wybranym dniu.
Więcej informacji...

 

"Przepustka.zip" wer.1.4   (907 kb - darmowy po rejestracji.)
Dane do rejestracji zawiera plik Licencja.txt

"Przepustka" jest programem, który umożliwia wykonywanie wzorców dokumentów z elementami graficznymi i tekstowymi o scisle określonych wymiarach.
        Do powyższych wzorców każdy użytkownik programu ma możliwość wprowadzania danych bezpośrednio z uprzednio przygotowanych baz danych oraz wydruku tak spreparowanych dokumentów.
        W celu zwiększenia operatywnosci "Przepustki" w zakresie wydruku dokumentów program posiada opcje zapisu tychże dokumentów w postaci plików graficznych BMP lub JPG oraz opcje kompletowania wielu plików (dokumentów) graficznych w celu ich kompleksowego rozmieszczenia w obszarze drukowanej strony i jednoczesnego wydruku.
Więcej informacji...

 

"Sprawy.zip" wer.1.2   (345 kb)

"Sprawy" są programem przeznaczonym do ewidencji nadsyłanych do rozpatrzenia spraw oraz sprawnego nadzoru nad przebiegiem ich załatwienia w podleglych komórkach (instancjach) organizacyjnych. Szereg danych użytkownik może wprowadzać w pola edycyjne bazy programu w sposób dowolny mając gwarancje sprawnej ich lokalizacji w przyszlosci.
         Wyszukiwanie potrzebnych danych jest również uproszczone i sprowadza sie do podania odpowiedniego wyrażenia (frazy) oraz przeglądu pokazywanych przez program rekordów (wierszy) zawierających takie treści.
         Zapis wprowadzanych i modyfikowanych danych odbywa się w sposób automatyczny z chwilą zakończenia pracy z programem.
Więcej informacji...

 

Strona zawiera darmowe programy autora
Stronę zaktualizowano 20.09.2018 roku