Programy
Gry komputerowe
Programowanie w Delphi
Kontakty
Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!
Gry logiczne

"4Asy.zip" wer.1.0   (338 kb)

tu obraz m_4asy.jpg

Prosta gra karciana "4Asy" rozpoczyna sie od czterech odkrytych kart widocznych na planszy programu oraz widocznej po prawej talii pozostałych i zakrytych kart.
          Jeżeli istnieje 2 lub wiecej kart w tym samym kolorze to klik myszą na karcie o najmniejszej wartosci odrzuca tę kartę do widocznego (prostokat) magazynu poniżej tych kart. Jeżeli nie ma widocznych kart w tym samym kolorze to klik na talii kart pozostałych otworzy kolejne 4 karty by gracz ponownie przystapił do odrzucania zdublowanych kart na takich samych zasadach.
          Jeżeli w talii nie ma juz kart oraz nie można już odrzucać kolejnych kart do magazynu to gra jest skonczona. Gracz otrzymuje tyle punktów ile kart zostało wyprowadzonych do magazynu.
          Program prowadzi ewidencje 10 najlepszych graczy, których nazwiska i zdobyte punkty są przechowywane w pliku "4Asy.asy" i są aktualizowane z każdą kolejną grą.

   

"15tki.zip" wer.1.0   (285 kb)

tu obraz 15tki.jpg

"15tki" to popularna gra, polegajaca na przesuwaniu liczb sąsiadujących z pustą celą na planszy programu, tak aby w końcowym efekcie uzyskać ciąg kolejno rosnących liczb zakonczony pustą celą. Przeważnie podobne programy wymagają uzyskiwania uporzadkowanych ciagów sposród 15 liczb (stąd taka nazwa), ta wersja programu oferuje użytkownikowi wybór sposród 9, 15 lub 25 liczb.
          Ze względu na różne poziomy trudności realizacja gry może przebiegać etapami. Uzyskany efekt może zostać zapisany do pliku w dowolnym momencie by w kolejnym etapie odczytać plik i kontynuować grę bazujac na danych uzyskanych z tego pliku.
          Cennym walorem programu jest możliwość doboru i utrwalenia koloru planszy, koloru prezentowanych na planszy liczb, rozmiaru planszy programu oraz miejsca jej rozmieszczenia na ekranie monitora.

   

"Jasnowidzp" wer.1.0   (205 kb)

tu obraz m_jasnowidz.jpg

"Jasnowidz" jest nie tyle grą co zabawą, w której program odgaduje myśli grającego. W praktyce użytkowanie programu sprowadza się do wyboru jednej z prezentowanych na planszy kart.
          Wybraną kartę należy zapamiętać, dając programowi jedynie podpowiedź (klik myszą na jednej z trzech widocznych kolumn u dołu ekranu, podkolorowanych na niebiesko), w której kolumnie znajduje się "nasza" karta.
          Po czterokrotnej podpowiedzi program wyświetli nam tę kartę w oddzielnym okienku.

   

"Karty50.zip" wer.1.0   (531 kb)

tu obraz m_karty50.jpg

Program "Karty50" jest kolejną grą karcianą. W niej jednak gracz (użytkownik komputera) prowadzi pojedynek z komputerem i zwycięzcą zostaje ten kto jako pierwszy osiągnie wynik 50 punktów. Powyższa wartość nie może zostać przekroczona. Jeżeli gracz biorący karte przekroczy 50 punktów to automatycznie przegrywa.
          W praktyce gra sprowadza się do wyświetlenia na planszy (po aktywacji opcji "Gra" w widocznym u góry Menu) 24 kart, o wartościach od 1 (taką wartość ma As) do 6. Każdy z graczy w swoim ruchu bierze z planszy karte i wyprowadza ją na swoje pole poniżej widocznej talii kart.

   

"Ledy.zip" wer.1.0   (553 kb)

tu obraz ledy.jpg

Prosta z pozoru gra "Ledy" w praktyce okazuje się dosyć skomplikowaną logiczną łamigłówką, której działanie sprowadza się do aktywacji (klikania myszą) na widocznych na planszy kołach symbolizujących diody led. W przypadku kliku na diodzie wyłączonej (koloru szarego) zostaje ona wprowadzona w stan aktywny (przybiera kolor czerwony symbolizujący świecenie) i jednocześnie zostają przekazane komendy do zmiany stanu kolejnych 2 diod, z którymi powyższa dioda jest połączona. Sposób tych połączeń symbolizują na planszy programu widoczne linie.
          Zmiana stanu połączonych diod skutkuje zmianą koloru każdej z nich w zależnosci od koloru dotychczas posiadanego. W przypadku diody świecącej na czerwono zostanie ona wyłączona, przybierajac kolor szary i odwrotnie.
          Zakonczenie gry następuje z chwilą zapalenia wszystkich diod; temu zjawisku towarzyszy dźwiękowy aplauz poparty stosownym komunikatem.

   

"Mahjong.zip" wer.1.0   (477 kb)

tu obraz m_mahjong.jpg

Program ten jest darmowa wersja znanej gry logicznej "Mah-jong". Jest to klasyczna gra chinska, której zasady polegają na wyczyszczeniu planszy (ekranu) z widocznych klocków. Aby to zrobić, należy łączyć takie same klocki (klikając na nich myszą) w pary.
          Zadanie byłoby proste gdyby nie ograniczona ilość ruchów. Problem polega na tym, że część z nich jest przykryta innymi dając wielopoziomowe piramidy. Bardzo czesto gracz ma możliwość wyboru podczas zdejmowania par klocków; od grajacego więc zależy efekt koncowy gry - całkowite wyczyszczenie planszy z klocków lub jej zakończenie z pewną ich ilością.
          W ramach programu użytkownik otrzymuje 10 plików bazowych oferujacych grę z różnym poziomem trudności.

   

"MasterMind.zip" wer.1.0   (387 kb)

tu obraz m_mastermind.jpg

Wyjatkowo cenna, bo doskonaląca spostrzegawczość i logiczne myślenie, gra "MasterMind" jest znana już w różnych wariantach aplikacja komputerowa, internetowa i komórkowa. Ta wersja aktualnie posiada system prowadzenia ewidencji 10-ciu najlepszych wyników, oddzielnie dla kazdego z 3 poziomów trudnosci. Zapamiętaniu podlegają ponadto jej szata graficzna i miejsce rozmieszczenia na ekranie.
        Stosownie do upodobań i możliwości gracz dobiera sobie odpowiedni poziom trudności. Kolory, widoczne u dolu planszy po lewej w postaci kulek, należy przeciągać myszą w odpowiednie miejsce na pasku u dołu planszy.
        W każdej grze użytkownik dysponuje 12 układami (szansami) na dobór kolorów w odpowiednim porządku. W każdej szansie program udziela grającemu odpowiednich wskazówek dla dalszej gry.
        Punktacja w każdej grze jest zawsze zróżnicowana. Jest ona wypadkową poziomu trudności, ilości użycia danego koloru, ilości prawidłowych kolorów chociaż użytych na niewłaściwych miejscach oraz aktualnej szansy gry.

   

"Puzzle.zip" wer.1.0   (713 kb)

tu obraz m_puzzle.jpg

"Puzzle" jest kolejnym programem-grą służącym do zabawy, która polega na składaniu w jedną całość poszczególnych fragmentów obrazu. Spośród podobnych programow ten wyróżnia się możliwością importu z zewnatrz dowolnego obrazu formatu JPG, który zostaje podzielony na dowolną, ustalaną przez użytkownika ilość jego fragmentów.
          Kolejnym jego walorem jest prowadzenie operacji scalania fragmentów obrazu w jedną całość w oknie, które swoimi rozmiarami oddaje rzeczywiste parametry obrazu. Powyższa zaleta jest istotna w przypadku podziału obrazu na znaczną ilość jego fragmentów, które w przypadku innych, podobnych programów stają się małe, a więc mało czytelne dla użytkownika.
          Składanie fragmentów obrazu w całość jest w programie wyjątkowo proste i wygodne - po prostu należy na wybranym fragmencie wykonać dwukrotny klik myszą, przenieść jej kursor w kolejną partię pola i osadzić tam ten fragment metodą ponownego dwukrotnego kliku. W wyniku takiej operacji następuje zamiana tych 2 fragmentów miejscami. Powyższe operacje należy powtarzać aż do poprawnego scalenia wszystkich fragmentów. Zakonczenie operacji składania zakomunikuje nam program stosownym komunikatem.

   

"Reussite.zip" wer.1.0   (242 kb)

tu obraz m_reussite.jpg

Celem gry "Reussite" jest oczyszczenie planszy ze wszystkich kart. Robimy to łącząc je w pary, których suma będzie równa 13. Gracz zostaje zwycięzcą tylko wtedy, gdy wszystkie karty zostaną połączone w pary. Program prowadzi ewidencje 3 rekordowych wyników.
        Gra posiada 2 równorzędne obszary wyboru łączonych w pary kart. Pierwszym jest piramida stworzona z 6 linii (poziomów); drugim jest obszar (pas poniżej piramidy) odkrywanych z talii kart.
        Podczas operacji na piramidzie wyborowi podlegają jedynie aktualne odkryte karty. Z obszaru poniżej mogą być wybrane tylko karty leżące po zewnętrznych stronach - karty nie przykryte sasiednimi.

   

"Sokoban.zip" wer.2.1   (303 kb)

tu obraz m_sokoban.jpg

"Sokoban" jest on bardzo ciekawą, wyrabiającą logiczne myślenie, grą której istota sprowadza się do przesunięcia (w rejon magazynu, garażu - białe kwadraty) przy pomocy czerwonej, kolczastej kuli znajdujacych się obiektów w kształcie kuferków lub jak kto woli - w kształcie beczek.
          Te przedmioty są w różny sposób rozmieszczane w korytarzach widocznego na planie labiryntu. Labirynt, podobnie jak przedmioty posiada różne dla poszczególnych poziomów gry konfiguracje. Program dysponuje 25 poziomami gry o różnej skali trudności. Niektóre poziomy są wyjatkowo trudne.
          W trakcie gry można przechodzić do kolejnych lub wybieranych poziomów trudności. Można powtarzać grę od nowa na tym samym poziomie i co jest istotne - można cofać wykonane operacje dowolna ilość posunięć wstecz.

   

"Szachy.zip" wer.3.2   (246 kb)

tu obraz m_szachy.jpg

Podczas użytkowania programu w grze w szachy może uczestniczyć dwóch grajacych ze sobą lub jeden gracz w pojedynku z przeciwnikiem, którym będzie komputer. Można również obserwować zmagania komputera z kolejnym, abstrakcyjnym komputerem.
          Stosownie do upodobań użytkownik może w programie wybrać sobie przeciwnika, ustalając dla niego kolor figur oraz miejsce ich rozmieszczenia (białe figury u góry lub na dole) na planszy. Zaznaczając stosowne okienka może uczynić widocznymi koordynaty pól oraz ich krawędzie.
          Na bialym polu po prawej program prowadzi zestawienie wszystkich wykonanych podczas gry ruchów; powyższe zestawienie może zostać w dowolnym momencie zapisane do pliku tekstowego w celu późniejszej analizy przebiegu gry.
          Cenną właściwością tego pola jest również możliwość zobrazowania stanu na szachownicy w dowolnym posunięciu. Dla osiagnięcia powyższego celu wystarczy jedynie klik myszą na odpowiedniej pozycji w polu zestawienia ruchów.

   

"Warcaby.zip" wer.1.0   (267 kb)

tu obraz m_warcaby.jpg

Program Warcaby jest standardową grą, na której rozpoczynało swoją sportową przygodę każde ludzkie pokolenie.
          W tej wersji programu użytkownik komputera występuje w roli gracza; przeciwnikiem jest komputer. W celach poglądowych program może inscenizować grę dwóch wirtualnych komputerów. Poszczególne posunięcia grajacych są przedstawiane na typowej planszy oraz ewidencjonowane w postaci tablicy, która może zostać zapisana do pliku tekstowego w celu późniejszej analizy lub wykorzystania w kolejnych grach.
          Program jest uproszczoną i spolszczoną wersją rozprowadzanego na zasadach Open Source programu "WinDraught" strony internetowej http://www.delphisources.ru.

   

"WuZi.zip" wer.1.0   (221 kb)

tu obraz m_wuzi.jpg

Program WuZi jest starą chinską grą o nazwie "Qi WuZi", która pod względem kształtowania intelektu człowieka dorównuje grze w szachy. Gra ta jest bardzo popularna w Chinach i Japonii oraz w krajach Dalekiego Wschodu. Tam są już organizowane miedzynarodowe zawody o uznawanej renomie, wyłaniające mistrzów tej gry.
         Sama idea gry jest prosta - zwycięża ten, kto pierwszy ustawi swoje 5 krążków (są czarne i białe) w jednej linii - wzdłuż widocznej w polu siatki lub po jej przekątnej.
          Aktualnie prezentowana gra pozwala na grę dwóch grających lub grajacego z programem (komputerem). W przypadku ustawienia trybu "Komputer Vs komputer" użytkownik, klikając jedynie myszą w polu, uzyskuje lekcję poglądową z zakresu właściwosci tej gry.
          Podczas gry program udostępnia grającym dane o ilości już wykonanych ruchów oraz o czasie jakim dysponuje każdy z zawodników (wzorem limitu czasu w turniejach szachowych) na wykonanie ruchu. W programie ten czas jest ustawiony na 60 sekund. Brak wykonania ruchu (kliku) w tym przedziale czasowym daje zwycięstwo przeciwnikowi. To zwycięstwo zostaje potwierdzone stosownym komunikatem.

   

"Wyrazy.zip" wer.1.0   (325 kb)

tu obraz m_wyrazy.jpg

Wyrazy są logiczną grą której istota sprowadza się do układania faktycznie istniejących słów (wyrazów) danego języka, które zawierają widoczne dla danej gry litery. Litery te (jest ich 16) są zawsze dobierane w sposób losowy.
          Gracz dysponuje czasem 3 minut na stworzenie widocznego po prawej stronie formatki zestawu wyrazów. Program prowadzi ewidencję wyników każdej gry, którą przedstawia na ekranie (w postaci zestawienia) po upływie wyżej wymienionego czasu; w przypadku osiągnięcia wyniku rekordowego uzyskany wynik, wraz z nazwą (imie, nazwisko lub pseudonim) grającego jest zapisywany do pliku (wyrazy.ini) po uprzednim wprowadzeniu tych danych w otwieranym oknie edycyjnym. Powyższe dane ukazują się podczas każdego użycia programu na dolnym pasku - panelu chwały.

   

Strona zawiera darmowe programy autora
Stronę zaktualizowano 20.09.2018 roku